Det är koppling och passion till mat som är den gemensamma nämnaren för deltagarnas engagemang. Samarbeten som föds på traven utvecklas och tas vidare under 8 månaders tid. Syftet med initiativet är att stärka regionala samarbeten samt att visa på lokala initiativ med global potential. Det är endast när alla nivåer aktiveras som vi kan skapa förändringar .

FN:s globala mål för hållbar utveckling berör människans brukande och förvaltande av de biologiska naturresurserna. Food for tomorrow bidrar till de globala målen och Agenda 2030, stödjer entreprenörer som arbetar med innovativa förslag med fokus på mat och hållbara livsmedelssystem. Genom att samarbeta kring gemensamma projekt och utmaningar vill deltagarna bidra till en mer hållbar värld.

Food for Tomorrow ger oss en frodig grund för att ifrågasätta nuvarande livsmedelssystemstrukturer och istället skapa nya, processorienterade lösningar som gynnar oss all. Vi vill alla äta bättre, mer hållbart. Vi vill aktivera oss runt mat på ett sätt som inte hämmar oss eller den världen vi lever i, utan hjälper oss att stötta en framtid som är god, hållbar och hoppfull för oss alla.

Under 2018 genomfördes en andra 24 timmars utmaning i Nordmakedonien med 25 utvalda deltagare; resultaten tas vidare under 18 månaders samarbeten på Västra Balkan och i Sverige. Under hösten  genomfördes ett  regionalt initiativ i Zlatibor i västra Serbien, vilket samlade kommuners och aktörers arbete med att främja och öka kunskapen om matens betydelse.

Datum