Food for Tomorrow är ett treårigt initiativ som organiseras av SI i samverkan med unga talangfulla personer på Västra Balkan och i Sverige. Initiativet genomförs i varierande samarbeten och format där teamen tar sig an olika utmaningar, där deltagare med olika profil och kompetens arbetar med att lösa konkreta problem inom livsmedelssystemet. Det är koppling och passion till mat som är den gemensamma nämnaren för deltagarnas engagemang. Samarbeten som föds på traven utvecklas och tas vidare under 8 månaders tid. Syftet med initiativet är att stärka regionala samarbeten samt att visa lokala initiativ med global potential. Det är endast när alla nivåer aktiveras som vi kan skapa förändringar i livsmedelsramverket.

Flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling berör människans brukande och förvaltande av de biologiska naturresurserna. Food for Tomorrow bidrar till de globala målen och Agenda 2030, ingen hunger (mål 2), hållbar konsumtion och produktion (mål12) och stödjer entreprenörer som arbetar med innovativa förslag med fokus på mat och hållbara livsmedelssystem. Genom att samarbeta kring gemensamma projekt och utmaningar vill deltagarna bidra till en mer hållbar värld.

Food for Tomorrow ger oss en frodig grund för att ifrågasätta nuvarande livsmedelssystemstrukturer och istället skapa nya, processorienterade lösningar som gynnar oss all. Vi vill alla äta bättre, mer hållbart. Vi vill aktivera oss runt mat på ett sätt som inte hämmar oss eller den världen vi lever i, utan hjälper oss att stötta en framtid som är god, hållbar och hoppfull för oss alla.

Den 25–26 april genomförs en andra 24 timmars utmaning i Skopje med 27 utvalda deltagare; resultaten tas vidare under 18 månaders samarbeten på Västra Balkan och i Sverige.

Läs mer om aktiviteterna här

Datum

Startdatum:
24 Apr 2018
Slutdatum:
31 Okt 2019

Mot en bättre, hållbar framtid för mat på västra Balkan

Plats:
Västra Balkan