Flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling berör människans brukande och förvaltande av de biologiska naturresurserna. Food for Tomorrow bidrar till de globala målen och Agenda 2030, ingen hunger (mål 2), hållbar konsumtion och produktion (mål12) och stödjer entreprenörer som arbetar med innovativa förslag med fokus på mat och hållbara livsmedelssystem. Genom att samarbeta kring gemensamma projekt och utmaningar vill deltagarna bidra till en mer hållbar värld,

Den 25-26 april genomförs en 24 timmars utmaning i Skopje som kommer följas av 18 månaders samarbeten på Västra Balkan och i Sverige. Vi söker dig som arbetar med mat och är intresserad att samarbeta med likasinnade i Sverige och på Västra Balkan.

Utlysning är öppen mellan den 1 mars och 25 mars.

Intresserad: välkommen med din anmälan Food for Tomorrow