SI deltar i Statsbesök till Indien i december

Den 2–6 december avlägger kungaparet statsbesök i New Delhi och Mumbai i Indien. Syftet med statsbesöket är att stärka förbindelserna mellan Indien och Sverige. Svenska institutet ansvarar för två programpunkter under besöket.
Flags

Sverige och Indien har under de senaste åren undertecknat flera bilaterala samarbetsavtal inom områden som till exempel tekniskt och vetenskapligt samarbete, hälsa, miljö och hållbar stadsutveckling.

Syftet med besöket är att ytterligare stärka den goda relationen mellan Sverige och Indien. Sverige vill vara en central partner för Indien i landets snabba utveckling och i arbetet med att möta gemensamma samhällsutmaningar.

Med vid besöket är även Svenska institutets generaldirektör Madeleine Sjöstedt och SI ansvarar för två programpunkter.

Svenska institutets programpunkter

Den 2 december står Madeleine Sjöstedt värd för en lunch i New Delhi för 25 alumner på temat jämställdhet och hållbarhet i samarbete med svenska ambassaden.

Den 4 december anordnar Svenska institutet och KTH i samarbete med svenska ambassaden och The Nation Institution for Transforming India en TEKLA-workshop för indiska flickor mellan 11 och 15 år. Workshopen följs av ett panelsamtal, Tekla Dialogue, om kvinnor och tech.

Läs mer om statsbesöket till Indien

Project Manager

Emma Kalmevall