Hackatons får landsbygdens företag i Östersjöregionen att tänka nytt

Många företag på landsbygden i Östersjöregionen är på väg att ta klivet in i den cirkulära ekonomin. I ett nyligen avslutat internationellt projekt har studenter och entreprenörer jobbat i ett hackaton för att tänka kreativt om framtiden för dessa företag.
Personer vid ett bord

Landsbygdens företag står inför stora omställningar. Många vill bli pionjärer i den cirkulära ekonomin.

– Det är en omställning som är viktig av flera anledningar. Mycket produktion av varor och många naturresurser finns på landsbygden, liksom många av de resurser som vi kommer behöva när icke förnyelsebara material ska bytas ut mot förnyelsebara, säger Eva Engström på Coompanion Kalmar län och projektledare för projektet CECO.

För att driva på övergången till en cirkulär ekonomi för landsbygdsföretag i Östersjöregionen har projektet CECO bland annat arrangerat ett hackaton för studenter, entreprenörer, forskare och tjänstemän från Estland, Finland, Litauen, Polen, Sverige och Ukraina.

– Ett hackaton är en metod för att människor med olika utgångspunkt ska kunna tänka i nya banor tillsammans för att lösa konkreta problem.

– De fyra företagen som studenterna jobbade med, fick med sig en mängd förslag på hur de kan utveckla sina verksamheter för att bli mer cirkulära. De hittade också nya samarbeten med varandra. Deltagarna fick med sig mycket inspiration och ny kunskap inom cirkulär ekonomi samt nya perspektiv på hur man tänker i andra länder och inom andra yrkesgrupper. Dessutom utvecklades deltagarna mycket i multikulturellt team-work.

– Vi har lärt oss använda en variant av hackaton som lämpar sig för att hantera den här typen av utmaningar. Den internationella dimensionen, med personer från olika länder i Östersjöregionen, gav också nya insikter. Trots att vi på många sätt lever i en global värld finns det fortfarande mycket som skiljer sig bara bland länderna runt Östersjön och det finns därför mycket att lära av varandra, både när det gäller kunskap, idéer och synsätt.

Projektet avslutades i början av sommaren och just nu pågår efterarbetet. Eva Engström är dock säker på att hackaton som metod kommer att användas mer i framtiden.

– Vi har redan genomfört webinarier för att sprida våra erfarenheter av att använda metoden, både med organisationer i våra partnerländer och med andra Coompanion kontor i Sverige. Vi har även presenterat våra erfarenheter på en digital landsbygdsmässa, för att fler ska kunna ha användning av metoden. Flera av universiteten som medverkat i projektet tittar på hur de kan använda metoden som en del i undervisningen.

Fakta

Projektet CECO finansierades av SI genom stödformen Projektinitiering i Östersjöregionen. Stödformen riktar sig till aktörer baserade i Sverige som vill starta eller utvidga samarbeten kring gränsöverskridande gemensamma utmaningar tillsammans med organisationer från länderna runt Östersjön inklusive Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap. En ny utlysning öppnar 19 november 2020 och stänger 11 februari 2021.