Hållbara idrottsevenemang i Östersjöregionen

Internationella idrottsevenemang i Östersjöregionen ska bli mer hållbara. Det var målet med ett nyligen avslutat projekt som Svenska institutet har finansierat. Nu publicerar Riksidrottsförbundet i Sverige och de baltiska länderna gemensamma riktlinjer om hur de ska jobba med hållbarhet vid större idrottsevenemang.
Människor som springer.

Internationella idrottsevenemang innebär ofta en rad utmaningar kring hållbarhet – resor, transporter, kulturella och politiska skillnader mellan länder som deltar.

Mot den bakgrunden startade Riksidrottsförbundet och de baltiska motsvarigheterna projektet Baltic RECoord om idrottsevenemang och hållbarhet. De bjöd bland annat in specialidrottsförbund och företrädare från turistnäringen till samtal om hållbarhet.

– Vi vet att det finns många utmaningar men även stora möjligheter att påverka besökare och skapa mer hållbara idrottsevenemang utifrån sociala, ekologiska och ekonomiskt perspektiv. Vi vill vara en föregångare internationellt och även ta del av andra länders kunskap i frågan för att flytta fram hållbarhetsarbetet globalt, säger Leif Johansson som är ansvarig för Riksidrottsförbundets internationella evenemang.

Han tycker att idrotten har börjat vakna när det gäller hållbarhet.

– Engagemanget har ökat under resans gång. I dag ser vi ett stort engagemang från alla länder som är med i projektet. Intresset har även har varit väldigt stort från svenska destinationer och specialidrottsförbund.

Ett konkret resultat är att man tagit fram gemensamma riktlinjer om hur man ska jobba med hållbarhet vid idrottsevenemang – ”Hållbara idrottsevenemang från bid till legacy – Riktlinjer för hållbara evenemang”

– Vår förhoppning är att det ska bli ett dokument som kan hjälpa många med både inspiration och kunskap i framtiden, säger Leif Johansson.

– Nu är det bara hårt arbete som gäller. I dag finns redan så mycket kunskap om detta. Det stora steget är att jobba hållbart med idrottsevenemangen, så att hållbarhet verkligen genomsyrar allt vi gör i evenemangen.

– Jag tycker det är väldigt glädjande att det här projektet har mynnat ut i något så konkret som gemensamma riktlinjer. Det visar att det finns mycket att vinna på att samarbeta över landsgränserna i regionen, säger Camilla Wristel, Svenska institutet.

Fakta
Projektet Baltic RECoord finansieras av SI genom stödformen Projektinitiering i Östersjöregionen. Stödformen riktar sig till aktörer baserade i Sverige som vill starta eller utvidga samarbeten kring gränsöverskridande gemensamma utmaningar tillsammans med organisationer från länderna runt Östersjön inklusive Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap. En utlysning öppnar 19 november 2020 och stängs 11 februari 2021.