Inspirationsdag för blivande alumner

På fredagen 20 maj samlas 60 inbjudna blivande stipendiatalumner från 35 länder för årets ’Inspiration Day’, en dag för inspiration om hur de kan bidra genom att vara aktiva i lokala alumnnätverk.

I år har SI certifierat ett rekordstort antal alumnnätverk, 49 st från 38 länder vilka samlar hundratals internationella talanger som har studerat i Sverige eller gått ett ledarskapsprogram genom SI. Inkluderar man medlemmar som inte arbetar aktivt i en lokal alumngrupp ingår över 16 000 personer i SI:s alumnnätverk.

Ambitionen med inspirationsdagen är att visa det arbete som nätverken gör och vilka resultat det ger samt visa på fördelarna med relationer inom de nationella grupperna såväl som med nätverk runt om i världen.  Målet är att många av de ’nya’ blivande alumnerna kommer att vilja bli en del av dessa när de återvänder hem.

Bland deltagarna finns även alumner från länder och regioner där det idag inte finns ett certifierat nätverk, och förhoppningen är att de kommer att inspireras att vilja starta upp ett lokalt alumnnätverk.

Under eftermiddagen kommer deltagarna att ingå i tre olika workshops, som kommer att ledas av styrelsemedlemmar i alumnnätverken från Maharashtra och Goa chapter i Sweden Alumni Network India, Serbien och Västra Balkan samt Albanien.