Johan Forssell om vikten av att kommunicera det moderna Sverige

Sveriges bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell kommenterar SI:s studie om Sverigebilden i MENA, Turkiet och Asien.
Bild på Sveriges utrikeshandelsminister Johan Forssell

När du talar om en moderniserad Sverigebild, vad tänker du på då?

– Sverigebilden blir lätt lite daterad. Den handlar om hur det var på 80-talet men Sverige har förändrats på gott och ont – men väldigt mycket på gott. Vi tycker det är viktigt att beskriva Sverige som det land det är. Ett öppet, tolerant, innovativt land som bygger på entreprenörskap och handel, grön omställning och digitalisering, det moderna Sverige. Det är inte alltid så det kommuniceras, vilket vi vill ändra på.

Vilken roll tror du SI och andra svenska organisationer kan spela för att öka kännedomen om och skapa positivt intresse för Sverige i Mellanöstern?

– Svenska institutet har en mycket viktig roll att spela för Sverigebilden i Mellanöstern och jag tror att betydelsen kommer att växa framöver. Vi som regering har pekat på att vi behöver en mer utvecklad kommunikation kring Sverige, inte minst i Mellanöstern där bilden har utvecklats åt fel håll i vissa länder. Det kommer vi att behöva vända. Som en del i det arbetet har vi gett SI i uppdrag att ta fram en ny kommunikationsstrategi för hur vi kommunicerar om Sverige utomlands.

Ta del av studien: Sverigebilden efter koranbränningar och LVU-kampanjen.

Läs mer om det nya uppdraget att öka kännedomen och förtroendet för Sverige i utlandet!