Nepal är årets alumnnätverk 2023

Varje år delar SI ut pris till årets alumnnätverk. I år går årets alumnnätverk till Sweden Alumni Network Nepal, i konkurrens med 53 andra SI-certifierade alumnnätverk.
Picture of people planting trees, talking in a room and posing for a photo.

Nepal blir årets alumnnätverk för deras aktiva bidrag till en mer hållbar och rättvis global utveckling och inkluderande samhällen. Med kreativitet och en starkt ”glokalt” fokus har det nystartade alumnnätverket aktivt inspirerat, engagerat och motiverat alumner, partnerorganisationer och allmänheten genom sina många och varierade alumnaktiviteter. Nätverket har organiserat sessioner på tema avfallshantering samt genus och miljö, de har anordnat en plogging och ett trädplanteringsprogram, liksom marknadsfört studier i Sverige vid ett antal tillfällen.

Stort grattis till nätverket och styrelsemedlemmarna!