Nytt finansieringsprogram från SI – SI Baltic Sea Neighborhood Programme

Svenska institutet lanserar nu ett nytt program som finansierar samarbetsprojekt mellan EU-länder runt Östersjön och EU:s östliga partnerskapsländer.
En bro över vatten

Baltic Sea Neighbourhood Program är ett program som ger finansiering till projekt där svenska organisationer arbetar med gränsöverskridande utmaningar och möjligheter tillsammans med organisationer från EU-länderna runt Östersjön och länder i EU:s östliga partnerskap.

Det finns två olika typer av bidrag: Såddfinansiering som syftar till att lägga grunden för samarbete, till exempel genom att förbereda ansökningar om nya medel (främst EU) eller att utveckla koncept och identifiera partners för framtida samarbete. Finansieringsformen Samarbetsprojekt kommer att gynna projekt som syftar att vidareutveckla samarbetet, till exempel genom att utveckla och testa modeller och metoder, ge input till policy och strategi eller bygga kunskap och kompetens.

Finansieringsprogrammet riktar sig till organisationer inom offentlig, privat eller ideell sektor som vill starta eller utöka samarbeten som bidrar till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling i regionen.

Kurt Bratteby, chef för Internationella relationer har stora förhoppningar på detta nya initiativ från SI:

– Vi är glada över att kunna presentera ett nytt program som ska bidra till att utveckla samarbete och nätverksbyggande i regionen. SI Baltic Sea Neighborhood Programme kommer att ge organisationer ökade möjligheter att ta sig an gränsöverskridande utmaningar och möjligheter tillsammans med partners i våra programländer, säger Kurt Bratteby.

Fakta:
SI Baltic Sea Neighborhood Programme öppnar sin första utlysning i mitten av december. Informationsseminarier online för sökande kommer att hållas i december och januari.

Hitta mer information, datum och anmälningslänkar på programmets hemsida.