Östersjöregionen utvecklas till en gemensam destination för båtturism

Nu pågår en satsning inom båtturism i Östersjöregionen där målet är en hållbar båtdestination som kan marknadsföras gemensamt på internationella marknader. Samarbetet initierades med stöd från Svenska institutet.
Guest marina

Med mer än 1000 fritidsbåtshamnar och med mångsidiga natur- och kulturupplevelse är Östersjön en unik region för seglare och motorbåtsförare. Trots detta släpar regionen fortfarande efter internationella konkurrenter när det gäller synlighet och användning av båtturismens ekonomiska potential.

Olga Zuin på Östersjöstaternas råd berättar att de samlade organisationer för att påbörja en dialog kring hur regionen kan marknadsföra sig som en gemensam turistdestination. Partnerskapet fick finansiering från SI för projektet Baltic Sustainable Boating. En viktig del av initiativet är dess fokus på miljömässig och social hållbarhet. Partnerskapet menar att en ökad medvetenhet om dessa frågor kommer att förändra kundernas beteende inom båtturismen och att hållbarhet har potential att bli Östersjöregionens konkurrensfördel.

– Med finansieringen från SI fick vi möjlighet att föra samman personer inom deltagande organisationer, utforska intressen hos ytterligare aktörer i regionen samt göra en förstudie om små hamnars möjligheter och hinder. Resultaten från förstudien och de dialoger vi hade ledde till ett breddat partnerskap och ytterligare finansiering från EU-programmet Interreg Östersjöprogrammet för fortsättningen av samarbetet i projektet BaltSusBoating 2030, berättar Olga Zuin.

I projektet BaltSusBoating 2030 går större paraplyorganisationer och båtturismaktörer i Östersjöregionen samman. Partnerskapet siktar mot att ta fram en strategi för hållbar utveckling av båtturism och gemensam marknadsföring av Östersjön.

SI Baltic Sea Neighbourhood Programme syftar till att stärka och skapa varaktiga samarbeten mellan EU-länderna runt Östersjön och länder i EU:s Östliga partnerskap för att möta regionens gemensamma utmaningar och för att bygga på de möjligheter som samarbete mellan länderna ger. Inom programmet kan man söka två olika typer av bidrag; såddfinansiering och finansiering för samarbetsprojekt.

Camilla Wristel på SI berättar att man med SI:s medel bland annat kan förfina sin samarbetsidé, göra nödvändiga analyser, hitta attraktiva partners och bredda sitt partnerskap inför ett framtida samarbete. Det finns även möjligheter att utveckla och testa metoder och modeller samt bygga nätverk och plattformar.

– Vi ser på de projekt som nyligen avslutats att många avser att fortsätta samarbeta. Vi vet även sedan tidigare att samarbeten som startar med finansiering från SI består över lång tid. En hel del SI-projekt lyckas hitta ny finansiering för sitt samarbete och på det sättet bidrar SI till hållbarhet i samarbeten och gynnsamma effekter inom för regionen viktiga områden, säger Camilla Wristel.

Olga Zuin bekräftar att den finansiering man fick från SI var viktig för partnerskapet.

– Vi tycker att den finansiering vi kan ansöka om från SI är mycket användbar eftersom den ger möjlighet att utveckla en idé vidare, oavsett tematiskt område. SI:s finansiering ger även ett partnerskap möjlighet att förbereda sig för att kunna konkurrera om större finansiering till exempel EU-finansiering. Inom detta initiativ har vi med stöd från SI kunnat utveckla en från början ganska allmän idé till ett samarbete som har potential att påverka hela regionens konkurrenskraft, avslutar Olga Zuin.

Fakta

Partnerskapet inledde sitt samarbete inom det SI-finansierade projektet Baltic Sustainable Boating (BSB).

Läs om andra SI-finansierade projekt i vår projektdatabas och i tidigare artiklar under kategorin östersjösamarbete.

SI har en pågående ansökningsomgång inom SI Baltic Sea Neighbourhood Programme som stänger 2 mars 2023.