Projekt om havsförsurning knyter nya band mellan miljörörelsen, forskare och myndigheter

Havsförsurningen hotar hela vårt ekosystem, ändå talas det ganska lite om det. Nu drar projektet BALSAM igång en kampanj för att fler ska få upp ögonen för ett fenomen som kan få drastiska följder för både natur och människa.
Archipelago

Koldioxidutsläpp orsakar inte bara klimatförändringar, utan även försurade hav. Koraller, lax, räkor och skaldjur, liksom hela ekosystemet, är i fara.

– Havsförsurning har ibland kallats för klimatförändringarnas ”lika onda tvilling”. Trots det är medvetenheten om havsförsurning mycket mindre än medvetenheten om till exempel temperaturökningen i haven, säger Marko Reinikainen, projektledare på AirClim.

Projektet BALSAM, som drivs av organisationer i fem länder i Östersjöregionen, vill öka medvetenheten om havsförsurningens följder. Därför genomförs kampanjen Ocean Acidification Action Week 3-9 maj.

– Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om havsförsurningar bland miljörörelsen, andra intressegrupper och den stora allmänheten. Vi vill också att budskapet når beslutsfattare och mellanstatliga organ, och att kampanjen leder till fördjupade kontakter mellan civilsamhället och forskare.

Kampanjen sker främst online med material om havsförsurningar på olika språk för att nå ut i bland annat Polen, Ukraina och Ryssland.

– Vi uppmanar alla organisationer och andra som jobbar med havsfrågor att bidra för att uppmärksamma havsförsurningar, säger Marko Reinikainen.

Kampanjen har även ett särskilt fokus på att nå fiskare och artister.

– Vi vill nå ut till andra målgrupper som på olika sätt kan tänkas känna ett intresse och dela miljörörelsens oro. Fiskare är ekonomiskt beroende av ett välmående hav, och många gånger finns det en passion för havet. Vad artister beträffar så har havet alltid varit en inspirationskälla för många konstnärer. Man kan säga att vi vill bredda engagemanget så att det sträcker sig även till målgrupper utanför miljörörelsen.

I och med kampanjen avslutas BALSAM, som nu pågått i snart två år. Marko Reinikainen ser en stor förtjänst med det regionala samarbetet.

– Havsförsurningen liksom så många andra miljöproblem känner inga nationsgränser. Skyddet av havsmiljön regleras av internationella avtal. Den regionala aspekten är viktig också för att Östersjön och Svarta Havet är väldigt speciella hav, och även utmaningarna med havsförsurning skiljer sig från till exempel förhållandena i världshaven.

BALSAM har enligt Marko Reinikainen resulterat i ett engagemang från många länder, och även utanför miljörörelsen, inte minst från forskare.

– Det har varit en positiv upplevelse att den akademiska världen ställt upp. Det har även uppstått en ny dynamik inom olika länder. Inte minst i Ukraina och Ryssland har det knutits nya band mellan miljörörelsen, forskare och i viss mån även myndigheter. Sådana nätverk lever vidare även efter att projektets slut, och ger möjlighet att vidareutveckla arbetet.

– Vi har lärt oss mycket om Östersjöns och Svarta Havets särdrag i fråga om havsförsurningen. Vi har skapat nya kontakter inom det nätverk vi utvecklat, och fått ett fint samarbete mellan forskare och miljörörelsen, avslutar Marko Reinikainen.

Fakta

Projektet BALSAM finansieras av Svenska institutet genom stödformen Projektinitiering i Östersjöregionen.

Stödformen riktar sig till aktörer baserade i Sverige som vill starta eller utvidga samarbeten kring gränsöverskridande gemensamma utmaningar tillsammans med organisationer från länderna runt Östersjön inklusive Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap.