Projekt vill inspirera unga att starta företag inom bioekonomi

Unga företagare i Östersjöregionens bioekonomi delar i ett pågående projekt med sig av sina erfarenheter som entreprenörer. Förhoppningen är att fler ska få upp ögonen för möjligheterna att starta företag inom denna växande sektor.
Sustainability

För att locka och inspirera fler unga till att starta företag inom bioekonomi samlar Alberto Giacometti berättelser från unga entreprenörer. Entreprenörerna från olika länder i Östersjöregionen berättar om sin resa från idé till etablerat företag.

– Vi vill inspirera unga entreprenörer och ge dem en aha-känsla, där de inser att det är möjligt att göra saker annorlunda och skapa ett hållbart företag.

Alberto Giacometti jobbar som forskare på det nordiska forskningsinstitutet Nordregio, som tillsammans med sju andra aktörer i Östersjöregionen driver projektet BeUBio. Projektet har som mål att främja ungas deltagande i Östersjöregionens växande bioekonomisektor.

En del av projektet är de berättelser som Alberto Giacometti och hans kollegor på Nordregio har tagit fram.

– ”Storytelling” är ett kraftfullt kommunikationsverktyg. Vi beskriver på ett enkelt sätt en entreprenörs resa så att alla kan förstå och känna igen sig.

Just den här aspekten – igenkänningen – menar han är central. En stor utmaning för att involvera fler unga i bioekonomin är annars känslan att de står inför något stort, svårt och oövervinnerligt. Genom berättelserna blir det mer konkret och greppbart.

– Vi har valt att skriva de här berättelserna ur ett mänskligt perspektiv istället för ett företagsperspektiv, som inte säger läsaren något om själva resan. Om jag ska etablera ett företag behöver jag inte bara ett resultat. Jag behöver även veta hur man utformar en affärsplan och hur jag kan övervinna en lång rad utmaningar längs med vägen. Vare sig de är tekniska, ekonomiska, juridiska eller min egen personliga rädsla, säger Alberto.

Hans-Olof Stålgren, som är projektledare för BeUBio på Jordbruksverket, förklarar varför det varit så viktigt att fokusera på just ungas deltagande i bioekonomin:

– Vi ska gå över till en ekonomi som inte baseras på fossila råvaror. Det innebär att de nya innovationerna, de nya spännande företagen och jobben i stor utsträckning blir inom bioekonomin. Därför vill vi öka medvetenheten, intresset och kunskapen hos unga som väljer för framtiden.

Ett viktigt mål med projektet är att koppla ihop nationella och regionala ungdomsorganisationer i någon form av plattform för unga engagerade i hållbarhetsfrågor kopplade till bioekonomi i Östersjöregionen. Exakt hur den plattformen ska utformas återstår att se. Men en sak är säker, menar Hans-Olof Stålgren: det finns massor av inspirerande unga företagare inom bioekonomin i Östersjöregionen.

– Vi har genom vårt projekt skapat kontakter mellan många ungdomsorganisationer och fått ta del av fantastiska exempel på unga entreprenörer inom bioekonomi. Inte minst deras resor för att nå dit de kommit idag är något vi lärt oss mycket av. Framför allt ger det en realistisk bild av toppar och dalar för unga företagare med innovativa idéer.

Fakta

Projektet BeUBio finansieras av Svenska institutet genom stödformen Projektinitiering i Östersjöregionen.

Stödformen riktar sig till aktörer baserade i Sverige som vill starta eller utvidga samarbeten kring gränsöverskridande gemensamma utmaningar tillsammans med organisationer från länderna runt Östersjön inklusive Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap. En ny utlysning öppnar 17 november 2021 och stänger 15 februari 2022.

Berättelserna som tagits fram inom projektet BeUBio hittar du här.