Projekt inspirerade unga att starta företag inom bioekonomi

Unga företagare i Östersjöregionens bioekonomi delade i projektet BeUBio med sig av sina erfarenheter som entreprenörer. På så vis ville man att fler skulle få upp ögonen för möjligheterna att starta företag inom denna växande sektor.
Sustainability

För att locka och inspirera fler unga till att starta företag inom bioekonomi samlade Alberto Giacometti berättelser från unga entreprenörer. Entreprenörerna från olika länder i Östersjöregionen berättade om sin resa från idé till etablerat företag.

– Vi ville inspirera unga entreprenörer och ge dem en aha-känsla, där de inser att det är möjligt att göra saker annorlunda och skapa ett hållbart företag.

Alberto Giacometti jobbar som forskare på det nordiska forskningsinstitutet Nordregio, som tillsammans med sju andra aktörer i Östersjöregionen drev projektet BeUBio. Projektet hade som mål att främja ungas deltagande i Östersjöregionens växande bioekonomisektor.

En del av projektet är de berättelser som Alberto Giacometti och hans kollegor på Nordregio har tagit fram.

– ”Storytelling” är ett kraftfullt kommunikationsverktyg. Vi beskriver på ett enkelt sätt en entreprenörs resa så att alla kan förstå och känna igen sig.

Just den här aspekten – igenkänningen – menar han är central. En stor utmaning för att involvera fler unga i bioekonomin är annars känslan att de står inför något stort, svårt och oövervinnerligt. Genom berättelserna har det blivit mer konkret och greppbart.

– Vi har valt att skriva de här berättelserna ur ett mänskligt perspektiv istället för ett företagsperspektiv, som inte säger läsaren något om själva resan. Om jag ska etablera ett företag behöver jag inte bara ett resultat. Jag behöver även veta hur man utformar en affärsplan och hur jag kan övervinna en lång rad utmaningar längs med vägen. Vare sig de är tekniska, ekonomiska, juridiska eller min egen personliga rädsla, säger Alberto.

Hans-Olof Stålgren, som var projektledare för BeUBio på Jordbruksverket, förklarar varför det varit så viktigt att fokusera på just ungas deltagande i bioekonomin:

– Vi ska gå över till en ekonomi som inte baseras på fossila råvaror. Det innebär att de nya innovationerna, de nya spännande företagen och jobben i stor utsträckning blir inom bioekonomin. Därför var det viktigt att öka medvetenheten, intresset och kunskapen hos unga som väljer för framtiden.

Ett viktigt mål med projektet var att koppla ihop nationella och regionala ungdomsorganisationer i någon form av plattform för unga engagerade i hållbarhetsfrågor kopplade till bioekonomi i Östersjöregionen.

– Vi har genom vårt projekt skapat kontakter mellan många ungdomsorganisationer och fått ta del av fantastiska exempel på unga entreprenörer inom bioekonomi. Inte minst deras resor för att nå dit de kommit idag är något vi lärt oss mycket av. Framför allt ger det en realistisk bild av toppar och dalar för unga företagare med innovativa idéer.

Fakta

Projektet BeUBio finansierades av Svenska institutet genom stödformen Projektinitiering i Östersjöregionen. Den stödformen har ersatts av SI Baltic Sea Neighbourhood Programme

SI Baltic Sea Neighbourhood Programme är ett program som finansierar projekt i vilka svenska organisationer arbetar med gränsöverskridande utmaningar och möjligheter tillsammans med organisationer från EU-länderna runt Östersjön och länder i EU:s Östliga partnerskap.

Det finns två olika typer av bidrag att söka inom ramen för SI Baltic Sea Neighbourhood Programme: såddfinansiering och samarbetsprojekt. Nästa utlysning av såddfinansiering sker till sommaren.

Berättelserna som tagits fram inom projektet BeUBio hittar du här.