Så arbetar SI med handels- och investeringsfrämjande

Svenska institutet ska bidra till att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt i Sverige genom ökad handel och fler investeringar. Ett stort och viktigt uppdrag som vi utför tillsammans med en rad svenska myndigheter med hållbar utveckling och omställning som en röd tråd.
Några personer sitter vid ett bord fullt av papper.

– I en globaliserad värld är bilden av ett land viktig för att attrahera kompetens och investeringar och för internationellt genomslag. Sverige betraktas generellt som ett innovativt, kreativt och hållbart land som präglas av jämställdhet, kompetent förvaltning och fördelaktiga ramvillkor för företag. Sammantaget ger detta goda förutsättningar för att vi ska vara internationellt konkurrenskraftiga, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet.

Här följer några exempel på projekt som syftar till att lyfta Sverige som handels- och investeringspartner.

Pioneer the possible

SI:s kommunikationskoncept ”Pioneer the possible” lanserades 2021 och berättar om hur Sverige och svenska företag arbetar för en grön och hållbar industriomställning. Målet är att andra länder ska vilja öka sin handel med och sina investeringar i Sverige.

Materialet används av myndigheter, ambassader, regioner och intresseorganisationer så att de har ett gemensamt verktyg för att främja Sverige som handels- och investeringsnation. För första gången enas svenska aktörer om ett gemensamt sätt att kommunicera om Sverige inom dessa frågor.

– Pioneer the possible har använts i stora delar av världen, bland annat av Business Sweden och de svenska ambassaderna i Spanien och Frankrike som genomfört stora satsningar där svenska och lokala representanter från stat och företag träffats för att skapa nya samarbeten. Och under nationaldagsfirandet på ambassaden i Islamabad användes Pioneer the possible tillsammans med 300 företagspartners. Över två miljoner nåddes av budskapen på sociala medier, berättar Karin Kärr, projektledare på Svenska institutet.

Här kan du se materialet i sin helhet.

Sweden Tech Ecosystem – en databas som synliggör den växande tech-sektorn

Sweden Tech Ecosystem är en plattform som tillgängliggör information om startups och scaleups. Plattformen är öppen för alla och kostnadsfri att använda. Målet är att skapa en samlad bild av det svenska ekosystemet. Här kan till exempel entreprenörer hitta investerare och talanger, och internationella investerare får en överblick över snabbväxande techbolag.

Databasen har utvecklats och drivs i samarbete mellan Svenska Institutet, Business Sweden, Tillväxtverket och Vinnova.

Utländska marknaders syn på Sverige

Svenska institutet publicerar återkommande rapporter där vi analyserar bilden av Sverige i andra länder. Genom att studera hur andra länder uppfattar Sverige och vad Sverige förknippas med kan vi hjälpa svenska företag att dra nytta av varumärket Sverige i sin internationalisering.

Sverige och svenskt näringsliv har en lång historia av internationell orientering. Sverige lyfts ofta fram som ett framstående innovationsland där flera framgångsrika snabbväxande företag inom exempelvis tech-branschen vuxit fram. Det är viktigt för ett så litet land som Sverige. Ett gott företagsklimat ger goda förutsättningar för att kunna attrahera företag, investeringar och kapital.

– Våra studier om hur Sverige och svenska företag uppfattas internationellt kan bidra med kunskap till nationella och regionala aktörer i det företagsfrämjande systemet och insikter hos enskilda företag om vad det svenska varumärket kan utgöra för mervärde eller ha för betydelse i internationella affärssammanhang, säger Christina Nyström, analytiker på Enheten för Sverigebildsanalys.

Läs den senaste rapporten.

Swedish Design Movement

I enlighet med Sveriges export- och investeringsstrategi ska Sverige vara ledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar. Regeringsuppdraget Swedish Design Movement vill skapa nyfikenhet på svensk design och bidra till en ökad efterfrågan på hållbara varor och tjänster från Sverige.

Swedish Design Movement leds av Svenska institutet i samarbete med Svensk Form, Sveriges Arkitekter, Swedish Fashion Association och Trä- och möbelföretagen samt flera svenska städer, regioner och företag.

Inom ramen för Swedish Design Movement har Svenska institutet bland annat tagit fram kommunikationsmaterial om svensk träarkitektur, en virtuell utställning i omtalade Sara Kulturhus där besökaren möter flera av Sveriges ledande företag inom design, arkitektur och mode samt berättelser om svensk hållbar design för sociala medier.

Här kan du se materialet i sin helhet.

Hållbart företagande i världen

Sverige har under många år legat i framkant inom hållbarhetsarbete. En viktig framgångsfaktor har varit de etablerade strukturer för samarbeten där olika branscher, offentlig förvaltning och civila aktörer kunnat arbeta tillsammans. Svenska institutet stöttar internationella aktörer som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete samtidigt som vi stärker relationerna mellan svenska företag och internationella samarbetspartners.

Ledarskapsprogrammet Swedish Institute Management Programme (SIMP) i Afrika och Asien fokuserar till exempel på hållbart företagande och ansvarsfullt ledarskap. Programmet ska också sprida de bästa svenska exemplen från såväl framgångsrika företag som framstående experter, och bygga på det svenska näringslivets starka position på hållbarhetsområdet.

SI:s stödformer, till exempel Tredjelandsamverkan och ledarskapsprogrammet Baltic Leadership Programme, har skapat nya samarbeten och bidragit till långsiktiga relationer mellan Sverige och övriga länder i Östersjöregionen. Transnationell samverkan ger goda förutsättningar för aktörer från olika sektorer att gemensamt utveckla affärsidéer, oavsett om det handlar om hållbart fiske, förnybar energi eller digitalisering.