Språktest i svenska

Behöver du ett intyg på dina kunskaper i svenska? Då finns det flera test som du kan göra. Några av dem kan du göra oavsett hur du har lärt dig svenska. Andra test ingår som obligatoriska moment i olika kurser i svenska. Här kan du läsa om några av de test som finns.

Testen bedöms ofta enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) där språkkunskaperna är indelade i sex nivåer: A1, A2, B1, B2, C1 och C2. Nivå A1 och A2 motsvarar språkförmåga på grundläggande nivå, B1 och B2 förmåga att använda språket mer självständigt och C1 och C2 en avancerade språkanvändning.

Läs mer om GERS för bedömning av språkfärdighetsnivåer.

Swedex

Språknivå: A2, B1, B2

Swedex är ett fristående test i svenska som prövar alla språkliga färdigheter: tala, läsa, höra och skriva. Testet finns på tre olika nivåer: A2, B1 och B2. Om du klarar testet får du ett intyg som visar dina språkkunskaper. Intyget kan du till exempel använda om du söker jobb i Sverige.

Du kan göra testen både i och utanför Sverige. Det är Folkuniversitetet som ansvarar för Swedex.

Läs mer om Swedex.

Tisus – Test i svenska för universitets- och högskolestudier

Språknivå: Mycket goda kunskaper i svenska

Tisus är ett test i svenska som är avsett för dig som saknar betyg i svenska men som vill studera vid ett universitet eller en högskola i Sverige. Tisus består av tre delprov: läsförståelse, skriftlig och muntlig färdighet. Testet motsvarar en språknivå jämförbar med Sv/Sva 3 inom gymnasieskolan. För att klara provet måste du därför ha mycket goda kunskaper i svenska. Du kan göra provet både i och utanför Sverige.

Vissa högskoleutbildningar kräver inte att du har klarat Tisus. Kontrollera därför först vad som gäller.

Läs mer om Tisus.

Svenska C1 – Valideringstest (Folkuniversitetet)

Språknivå: C1

Folkuniversitetet erbjuder även ett valideringstest i svenska på C1-nivå. Testet lämpar sig bra för dig som behöver ett intyg som visar att du har mycket goda kunskaper i svenska.

Språkproven godtas av Socialstyrelsen för språklig behörighet till yrkeslegitimationer och innehåller följande delmoment: hör- och läsförståelse, test av ordförråd och grammatik, en skriftlig uppgift och muntlig kommunikation.

Läs mer om Svenska C1-test.

Läs mer om legitimation från Socialstyrelsen

Sfi – Utbildning i svenska för invandrare

Språknivå: kursplanen för sfi tar sin utgångspunkt i referensramen till Gemensam europeisk referensram för språk (GERS) och erbjuds på flera nivåer.

Om du är nyanländ i Sverige och saknar grundläggande kunskaper i svenska kan du gå en gratis utbildning i svenska för invandrare (sfi). Du måste dock vara folkbokförd i Sverige och vara minst 16 år för att få gå kurserna.

Sfi har tre studievägar (1, 2 och 3). Studieväg 1 vänder sig till den som inte kan läsa och skriva på sitt modersmål eller har kort utbildning, medan studieväg 3 vänder sig till den som är mer van att studera. Varje studieväg består av flera kurser. När du går en sfi-kurs får du göra flera prov som testar att du uppnått målen i kursplanen. Efter varje avslutad kurs får du ett betyg. Sfi använder betygsskalan G-IG (Godkänt-Icke Godkänt).

Om du är intresserad av att gå en sfi-kurs ska du kontakta din hemkommun, det vill säga den kommun där du är folkbokförd.