Möt Sven-Göran Karlsson, utlandslektor i svenska i Gdansk, läsåren 2016–2021

I september 2016 började Sven-Göran Karlsson att arbeta som utlandslektor vid universitetet i Gdansk i Polen. Han blev sedan kvar i fem år. Vi intervjuade honom strax efter att han tillträtt sin tjänst.
Porträtt av Sven-Göran Karlsson framför en whiteboard i klassrummet.

Är det något som har förvånat dig när det gäller undervisningen och studenterna?

– Att börja undervisa i Gdansk har faktiskt inte inneburit några större kulturkrockar och mycket fungerar ungefär så som jag hade förväntat mig. Jag hade dock ställt in mig på att inte kunna använda så många tekniska hjälpmedel i undervisningen. Men det visade sig att byggnaden jag jobbar i bara är något år gammal och har mycket goda tekniska förutsättningar.

Det finns dock vissa skillnader gentemot Sverige som jag kanske inte hade räknat med, till exempel att man får köpa det mesta förbrukningsmaterialet själv och betala för kopior. Här finns också en annan frihet att själv utforma undervisningen. Som ny på universitetet kan det ibland kännas lite frustrerande att inte ha tydliga kursplaner att luta sig mot, men det är samtidigt väldigt givande att till stor del själv kunna bestämma kursinnehåll och litteratur.

Vad gäller studenterna hade jag förväntat mig att de skulle vara engagerade och jag har inte blivit besviken. Om något har de överträffat mina förväntningar. Det finns dock en lite annan klassrumskultur här än i Sverige. Studenterna verkar inte helt vana vid att få vara med och bestämma över undervisningen – något som jag gärna ser att de är. Jag har också fått arbeta med att få dem delaktiga i diskussioner och liknande där jag vill att de ska tänka kritiskt, ifrågasätta och uttrycka egna åsikter.

Vad har du för slags kurser?

– Jag undervisar i kurserna Praktisk svenska och Akademiskt skrivande. I Praktisk svenska har jag ganska fria händer att själv utforma undervisningen och som namnet antyder arbetar vi mycket med att använda språket i praktiken – tala, lyssna, läsa, skriva och allt som hör därtill.

I Akademiskt skrivande ligger fokus på det mer formella och akademiska språket. Vi går igenom hur man skriver och strukturerar akademiska texter i Sverige och jag hjälper studenterna med deras kandidatuppsatser.

Totalt undervisar jag cirka 70 studenter fördelade på fyra olika årskurser. Efter jul får jag ytterligare cirka 20 studenter, då jag även börjar undervisa i årskurs 1.

Finns det någon rolig episod som du vill berätta om?

– Första dagen på terminen gick kvinnorna på universitetet ut i strejk för att protestera mot ett förslag om striktare abortlagar. Som enda undervisande man på svensklinjen fick jag därför i uppdrag att välkomna de nya studenterna och informera dem om utbildningen.

Vid den här tiden hade jag bara varit på universitetet i några dagar och höll själv på att sätta mig in i rutinerna. Jag visste egentligen ganska lite om utbildningen som helhet och kände därför att jag kanske inte var bäst lämpad att svara på studenternas alla frågor. Men jag spenderade helgen med att läsa på och lyckades till slut sätta ihop en presentation som jag tror blev ganska uppskattad. Det var en något märklig situation som gjorde mig lätt stressad. Så här i efterhand kan jag skratta åt det och tycka att det kanske var lika bra att inleda med ett elddop.

Vad tycker du är bäst med att vara utlandslektor?

– Det bästa med mitt jobb är helt klart mötet med studenterna. Här finns ett otroligt engagemang och intresse för det svenska språket, svensk kultur och Sverige överlag, som gör undervisningen till ett nöje. Samtidigt som jag delar med mig av mina kunskaper och erfarenheter får jag också lära mig en hel del om Polen, vilket är mycket givande på det personliga planet. Jag har även många goda kollegor som har fått mig att känna mig välkommen från dag ett.


SI utlyser och förmedlar ett antal svensklärartjänster i början av februari varje år. Läs mer om lediga lärartjänster.