Samarbete mot organiserad brottslighet i Östersjöregionen

Den organiserade brottsligheten i EU förändras snabbt och korsar inte sällan landsgränserna. Projektet Goldfinger handlar om att tillsammans bekämpa de kriminella nätverken i Östersjöregionen.
Police boat

Den organiserade brottsligheten i EU är utbredd. Enligt Europol har över 5 000 kriminella grupper identifierats.

– Vi märker att många av de kriminella grupperna i EU förändras hela tiden. De byter metoder och affärsmodeller. När brottsligheten förändras snabbt, måste polisväsendet också vara snabbt, säger Jacek Paszkowski, samordnare på svenska Polismyndighetens Nationella Operativa Avdelningen (NOA) och projektledare för projektet Goldfinger.

Projektet jobbar för att brottsbekämpande myndigheter i Östersjöregionen ska ha ett bättre samarbete. Att polisen kan jobba tillsammans över gränserna, ökar chanserna att komma åt de kriminella nätverken, menar Jacek Paszkowski.

– För den svenska polisens del har det varit oerhört viktigt att få bättre kunskap om hur de andra länderna bedriver sina utvecklingsarbeten och hur nationella prioriteringar kopplas till möjligheter för utvecklingsprojekt med stöd av EU:s fonder och program. Helt enkelt, hur man arbetar med projekt som ett verktyg för utveckling.

Samtidigt har den här typen av projekt alltid sina utmaningar, poängterar Jacek Paszkowski.

– Förändringsarbete kan vara utmanande nog i en nationell kontext, och när man då lägger till olika juridiska, organisatoriska och kulturella skillnader, blir utmaningen än mer spännande.

Inom den svenska polisen har Goldfinger, som finansieras av Svenska institutet, varit välkommet för att bygga broar mellan länderna – för att i förlängningen bli bättre på att slå mot den organiserade brottsligheten.

– Som en direkt effekt av Goldfinger kommer Polismyndigheten i Sverige starta ett projektkontor och flera nya utvecklingsinitiativ har redan initierats.

En av de viktigaste lärdomarna hittills har varit betydelsen av att få med sig rätt delar av sin egen organisation, och att ge dem möjlighet att framföra sina perspektiv.

– Det handlar om förankring i den egna organisationen. Det skapar ett tydligt ägarskap och möjlighet att uppnå långsiktiga effekter. Det är också viktigt att initiativen utgår från reella utmaningar och behov för kärnverksamheten, säger Jacek Paszkowski.

För närvarande diskuteras hur ett samarbete mellan utvecklingschefer inom polisorganisationerna i Östersjöregionen kan utvecklas vidare, och hur det kan kopplas till EU:s fonder och program för fortsatt finansiering.

Fakta

Projektet ”Goldfinger” finansieras av SI genom stödformen ”Projektinitiering i Östersjöregionen”. Stödformen riktar sig till aktörer baserade i Sverige som vill starta eller utvidga samarbeten kring gränsöverskridande gemensamma utmaningar tillsammans med organisationer från länderna runt Östersjön inklusive Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap.