Samtalet om Sverige i utlandet 22 juli-4 augusti

Antal artiklar publicerade om Sverige generellt under perioden 29 juli – 4 augusti i de nyhetsmedier som SI följer, där Sverige nämns i rubrik eller ingress.

Under perioden har rapporteringen i USA varit övervägande neutral och faktabaserad. Fokus ligger på att Sverige har valt en annan väg än andra länder. Även Sveriges totala dödstal tas återkommande upp, samtidigt som det i flera artiklar också framgår att utvecklingen i Sverige avseende antal smittade och döda nu går åt rätt håll. I t ex Bloomberg citeras Anders Tegnell när han säger att han inte anser det vara motiverat att rekommendera användande av ansiktsmasker, med hänsyn till den positiva trenden i Sverige. Samtidigt lyfts i den amerikanska rapporteringen att människor i Sverige fortsatt uppmanas arbeta hemifrån och statsminister Stefan Löfven citeras när han konstaterar att faran inte är över.

I Storbrittanien framgår det fortsatt av rapporteringen att Sverige har valt en egen väg för att hantera pandemin och Sveriges dödstal tas ofta upp. Samtidigt lyfts i olika artiklar, exempelvis i The Telegraph och BBC, att det i Sverige nu finns en positiv och nedåtgående trend avseende smittade och döda. Statsepidemiolog Anders Tegnell citeras ofta angående den positiva utvecklingen. Ibland lyfts i rapporteringen att Sveriges väg långsiktigt skulle kunna vara den rätta.

Utvecklingen av Sveriges ekonomi tas upp i t ex The Times och The Economist. Det förekommer uppgifter såväl om att ekonomin kommer klara sig bättre än andra länders, t ex Tysklands, som det motsatta. Ibland finns i rapporteringen resonemang om att antalet döda i Sverige är för högt i förhållande till de eventuella ekonomiska vinster den svenska strategin skulle kunna innebära.

En relativt ingående BBC-artikel lyfter den nedåtgående trenden vad gäller smittade och döda och tar bland flera andra teman även upp bilden av Sverige. Helen Lindberg, forskare vid Uppsala universitet, säger i artikeln att bilden av Sverige som en humanitär stormakt har fått sig en törn. Svenskarnas stöd för regeringens hantering av coronapandemin uppges i artikeln har minskat till 45 %, från 65 % i april.

I de nordiska länderna är reserestriktioner ett återkommande ämne i rapporteringen. Under perioden har även frågan om immunitet och den ekonomiska utvecklingen tagits upp.

Läs rapporten om samtalet om Sverige och covid-19 i utlandet 22 juli – 5 augusti här. rapport Samtalet om Sverige 2020-08-05

Läs tidigare rapporter om bilden av Sverige utomlands här.