SI alumner organiserar Ukraina-möte i Sverige

Vad är det som gör Sverige så svenskt? Vad är fika och vad betyder konceptet lagom? Detta var några av frågorna som diskuterades när 50 ukrainare träffades i Stockholm, ett år efter krigets utbrott. Eventet organiserades av SI Alumnnätverket i Ukraina tillsammans med Swedish Hub UA och Ukrainskt kulturcentrum i Stockholm, med stöd av Svenska institutet.
People in a room during a seminar

Syftet var att skapa ett nätverk och ett sammanhang för ukrainare i Sverige och att prata om koncept i det svenska samhället. Ett välgörenhetslotteri organiserades som drog in mer än 2000 kronor. Pengar som kommer att användas för att köpa förstahjälpen-kit till ukrainska soldater.

En av organisatörerna bakom det hela är Angelina Gusar, styrelsemedlem i SI Alumnnätverket i Ukraina och tidigare SI stipendiat. Hon gav sin syn på varför denna träff var viktig.

– Det är viktigt för ukrainare att träffas fysiskt i Stockholm för att reflektera över det gånga året, stödja varandra och visa att de inte glömt sitt hemland. Liksom att utrycka tacksamhet för landet som tagit emot dem, säger Angelina Gusar.

Organisatören fortsätter med att berätta om vad som gjorde just denna träff speciell.

– Människorna. Vi tror på att det är så viktigt att enas och att bli en. Vi är så tacksamma för alla som gick samman för att hjälpa oss att göra detta event möjligt.

Alina Harmash