SI ger stöd till svenska lärosäten för samarbetsprojekt med akademin i Ukraina

Under 2022 har SI utlyst stöd för akademin i Ukraina. Nu får tio svenska lärosäten möjlighet att fortsätta eller utveckla samarbeten.
A smart energy city

SI arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och i vårt närområde. Genom stödformen Akademiskt samarbete i Östersjöregionen erbjuds lärosäten och forskningsinstitut i Sverige möjlighet att ansöka om projektfinansiering till stöd för nya eller redan etablerade samarbeten med universitet och högskolor i länder inom EU:s östliga partnerskap och i Östersjöregionen.

Projekten som fått finansiering ska bidra till Ukrainas möjligheter att bibehålla sina internationella akademiska samarbeten, säkra kapacitet att kunna fortsätta bedriva utbildning och forskning. De kan också skapa förutsättningar för att inkludera akademin som stöd i återuppbyggnadsarbetet.

IVL Svenska miljöinstitutet har fått stöd för sitt projekt Ukrainian Sustainable Energy Systems som syftar till att, tillsammans med två ukrainska samarbetsparter, arbeta fram stärkt kapacitet och kunskap inom den ukrainska akademin på temat hållbara energisystem.

Chalmers Tekniska Högskola ska, tillsammans med samarbetsparter i Estland och Ukraina, driva ett arbete som syftar till att undersöka hur modern modulbaserad teknik för att bygga trähus kan användas som storskaligt inslag i återuppbyggnaden av krigsdrabbade bostadsområden i Ukraina.

Den 8 december kommer SI att tillsammans med Statsberedningskontoret genomföra ett seminarium om hur samarbetet i Östersjöregionen kan bidra i Ukrainas framtid. Här hittar du mer information och anmälan.