Tag: svensklektorat

Svenska institutet ansvarar för rekryteringen av de cirka tio svensklektorer som varje år åker utomlands för att undervisa. Viktor Hennius är en av dem som arbetar med rekrytering och stöd till de 225 universitet i världen som erbjuder svenskundervisning eller har kurser i Sverigestudier.
Kvinnlig lärare står och skriver på en vit tavla