Textilt samarbete mellan Sverige och Ukraina

Mitt under brinnande krig förbereder sig unga vuxna från Ukrainas pedagogiska och tekniska akademi i Kharkiv och studenter från Lutsks tekniska universitet för att bli världens nästa viktiga centrum för textilproduktion. Med hjälp av digitalisering och artificiell intelligens erbjuder Högskolan i Borås studenterna utbildning och praktiska laborationer i textilutveckling.
Tyg med texten TEX4YUA

Tuser Biswas, vid Högskolan i Borås, är ansvarig för genomförandet av projektet som går under namnet TEX4YUA. Han har en långvarig relation till SI och säger:

– Jag är här i Sverige på grund av SI. År 2014 fick jag ett stipendium från SI för att göra min masterutbildning vid Högskolan i Borås. Idag är jag postdoktor vid samma institution och mycket engagerad i att bygga upp ett samarbete med ukrainska universitet och att hjälpa unga studenter där. TEX4YUA är ett projekt som kommer att bidra till att bygga framtidens textilindustri och stärka samarbetet mellan Ukraina och Sverige.

Tuser Biswas är projektledare för projektet TEX4YUA Foto: Ida Danell

Tuser Biswas säger att projektet TEX4YUA skapar en win-win-situation:
– För vårt universitet är det mycket viktigt att bygga relationer med nya partners. Vi kommer också att kunna utbyta och överföra kunskap till de ukrainska universiteten och industrierna.

Vidare säger han:
– Det kommer att ske en välbehövlig utveckling av textilfabriker i Ukraina, i Sveriges närområde, och de kommer framöver att börja producera hållbara textilier till ett överkomligt pris.

Tuser Biswas nämner situationen i många asiatiska länder där majoriteten av svenska och europeiska kläder produceras idag:
– Det finns oro för arbetarnas rättigheter och bristande miljöregler i många av dessa textilproducerande länder. Därför är det bättre att flytta en del av produktionen inom eller nära Europa, exempelvis till Ukraina där bättre produktionsvillkor kan säkerställas. Detta kräver dock en välutbildad arbetskraft med kunskap om produktion av högpresterande och funktionella textilprodukter för att skapa en hållbar och cirkulär textilindustri.

Studenterna i Ukraina kommer att erbjudas minst två nya kurser med fokus på hur textilproduktionen görs cirkulär, hållbar och hur man minimerar effekterna av föroreningar. Kurserna kommer att utvecklas i samarbete med deras lärare från Ukraina, som också kommer för ett tvåveckors studiebesök till Borås för att lära sig om olika laboratoriemaskiner, produktionsmetoder och pågående forskningsinsatser vid Textilhögskolan.

Projektet kommer också att hjälpa unga ukrainska kvinnor som arbetar inom små och medelstora företag inom textilbranschen som kommer att utbildas i olika affärs- och produktionsidéer och få kunskap om hur man kan tillverka funktionella textilier för olika tillämpningsområden som militärkläder, medicinska och infrastrukturrelaterade textilier för att möta Ukrainas nuvarande behov och efterkrigsindustrins krav.

Artificiell intelligens och digitalisering är viktiga verktyg för att förverkliga projektet, särskilt så här i krigstider.
– Vi kommer att ta fram videolektioner och studenterna i Ukraina kommer att få verkliga upplevelser av vårt laboratorium med hjälp av olika AI-verktyg, säger Tuser Biswas.

Projektet TEX4YUA finansieras inom SI Baltic Sea Neighbourhood Programme som hade en särskild utlysning för Ukraina sommaren 2023. Den skiljde sig från andra projektutlysningar inom programmet genom att de godkända projekten ska adressera ett eller flera konkreta och angelägna behov som målgrupper i Ukraina står inför. SI har också en lång historia av att finansiera multilaterala projekt som inkluderar Ukraina, där svenska organisationer arbetar med gränsöverskridande utmaningar och möjligheter tillsammans med organisationer från EU-länderna runt Östersjön och länderna i EU:s östliga partnerskap.

– SI har en lång historik av att finansiera projekt som bidrar till att tackla gränsöverskridande utmaningar som miljön, hållbar utveckling och teknologiska framsteg i regionen. Bidraget från SI har också visat sig vara viktigt för att förbereda ansökningar om ny finansiering, främst från EU, säger Kurt Bratteby, chef för avdelningen för internationella relationer vid Svenska institutet.

I mars lanserar SI ett nytt bilateralt stödprogram, avsett att finansiera samarbeten i projektform mellan Sverige och Ukraina – SI Ukraine Cooperation Programme. Det bygger på den svenska regeringens strategi för uppbyggnads- och reformarbete med Ukraina. Projekt godkända inom detta nya program förväntas stödja reformer i Ukraina och bidra till ett friare, mer motståndskraftigt och ekonomiskt välmående Ukraina på väg mot EU-medlemskap.

– Detta nya bilaterala program innebär en stor möjlighet för svenska företag, universitet, kommuner och organisationer som vill bidra till återuppbyggnaden av Ukraina i samarbete med partners i Ukraina. Vi hoppas att det kommer att vara möjligt för svenska aktörer att identifiera projektpartners i Ukraina och att projektförslagen kommer att vara relevanta i förhållande till behoven i Ukraina, säger Kurt Bratteby.

Fakta:

SI planerar att hålla en årlig utlysning inom ramen för det nya programmet. Den första ansökningsomgången är planerad till mars 2024. Projekt som godkänns i den första omgången förväntas påbörjas november 2024.

Det kommer att vara möjligt att ansöka om tre olika typer av bidrag; projektförberedelse, samarbetsprojekt och tematiskt utbildningsprogram.

Det måste alltid vara en svensk huvudsökande (juridisk person) som lämnar in ansökan till SI. Dessutom måste ansökan göras i partnerskap med minst en juridisk person i Ukraina, till exempel en organisation, företag, högskola, offentlig myndighet eller kulturell aktör från Ukraina.

Läs mer på programmets webbplats