Kick off för nya stipendiater 2015. Foto: Magnus Liam Karlsson

Kick off för nya stipendiater 2015. Foto: Magnus Liam Karlsson