61 projekt i 44 länder får ny finansiering när SI fattar beslut inom två projektstödsprogram

Under maj månad har Svenska Institutet fattat beslut inom två av vårens stora öppna utlysningar för projektstöd: SI Creative Partnerships Programme samt SI Baltic Sea Neighbourhood Programme. Det står nu klart att 61 projekt i 44 länder beviljas finansiering.
Foto: Magnus Liam Karlsson

Svenska Institutet ser ett ökat intresse bland svenska organisationer att söka projektfinansiering och konstaterar också att ansökningarna i hög grad speglar aktuella frågeställningar och utmaningar i regionerna.

Projekt för stärkt samarbete i Östersjöregionen genom SI Baltic Sea Neighbourhood Programme 

Projektstödsprogrammet SI Baltic Sea Neighbourhood Programme inkluderar 13 länder; EU-länderna runt Östersjön och 5 länder inom EU:s Östliga partnerskap och syftar till att skapa och stärka varaktiga samarbeten mellan länderna. Projekt som finansieras förväntas fokusera på regionens gemensamma utmaningar och möjligheter där samarbetet gynnar regionen som helhet men också alla involverade parter. En viktig målsättning är att samarbeten som SI finansierar kan fortsätta att utvecklas med hjälp av till exempel med EU-finansiering. I årets första utlysning beviljas 28 projekt i 11 länder finansiering.

Projekt med fokus på demokrati och mänskliga rättigheter inom SI Creative Partnerships Programme
SI Creative Partnerships Programme stödjer projekt som ska stärka demokrati, mänskliga rättigheter och/eller yttrandefrihet i Afrika, MENA-regionen, västra Balkan och Turkiet samt EU:s Östliga partnerskap.  Målgrupper för projekten är förändringsaktörer, opinionsbildare och demokratins röstbärare i programländerna, exempelvis ledare verksamma inom civilsamhälle, näringsliv, utbildnings-, kultur- och mediesektor samt inom offentlig förvaltning. Sökanden är, liksom inom BSNP, svenska organisationer som driver projektet tillsammans med tematiskt relevanta samarbetsparter i utlandet. Inom SI Creative Partnerships Programme beviljar SI under våren 33 projekt, varav 11 är kortare projekt som beviljas såddfinansiering.

Beviljade projekt

På programmens svenska hemsidor finns listor på beviljade projekt inom respektive program.

SI Baltic Sea Neighbourhood Programme – Svenska institutet
SI Creative Partnerships Programme – Svenska institutet

En ny utlysning gällande såddfinansiering inom SI Baltic Sea Neighbourhood Programme är nu öppen och kommer stänga 17 september 2024.

Nästa utlysning inom Creative Partnerships Programme kommer öppna i december.

I vår projektdatabas finns information om pågående och avslutade projekt inom flera av våra projektstödsprogram.