Besök svenska EU-investeringar

20-26 september pågår kampanjen ”Europa i min region”, som ger allmänheten möjlighet att ta del av konkreta exempel på satsningar och möta projektägare och organisationer som får EU-finansiering.
Personer som tittar på en dator

En interaktiv plattform för utbildning i cybersäkerhet, ett seminarium om hur du blir en säkrare chef och en film om vapenvåld kopplat till kriminella miljöer. Detta är ett axplock av vad årets kampanj ”Europa i min region” erbjuder.

Kampanjen pågår under 20-26 september och är en del av EU-kampanjen ”Europe in My Region”, där EU-projekt över hela Europa öppnar dörrarna för allmänheten. Det är femte året i rad som Sverige deltar. Tidigare har projekten bjudit in till fysiska evenemang men i år, liksom förra året, är kampanjen digital.

Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och länderna i Östliga partnerskapet. Bland de EU-projekt som visar upp sig under kampanjveckan återfinns projekt och partnerskap som SI finansierat via våra olika stödformer.

Stödformen Projektinitiering i Östersjöregionen möjliggör för aktörer att starta eller utvidga samarbeten i Östersjöregionen. Många som startat sitt samarbete med stöd från SI har sedan sökt och beviljats finansiering från något av EU:s finansieringsprogram. SI:s uppföljningar visar att projekt finansierade av SI inom stödformen Projektinitiering fått ytterligare 728 miljoner kronor i finansiering, vilka främst kommer från EU:s finansieringsprogram. De projekt som ingick i uppföljningarna hade totalt beviljats 88 miljoner kronor av SI.

SI:s stödform Tredjelandssamverkan i Östersjöregionen möjliggör för länder utanför EU att samarbeta med pågående EU-projekt. Stödformen syftar till att skapa förutsättningar för ömsesidiga och långsiktiga samarbeten mellan aktörer i Sverige och övriga EU-länder i Östersjöregionen samt Ryssland och länderna i EU:s östliga partnerskap. Det innebär också att pågående EU-projekt får en bredare ansats och en ny dimension.

Under veckan kommer vi att berätta mer om några av dessa projekt här på hemsidan och på Twitter.