Tredjelandssamverkan i Östersjöregionen

Deltar din organisation i ett EU-projekt eller i ett flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjöregionen? Vill ni samarbeta med aktörer från länderna i EU:s Östliga partnerskap? Läs vidare för att få reda på hur ni kan få stöd att skapa och utveckla nätverk mellan länderna i Sveriges närområde.
Three persons discussing and laughing at the conferense "Innoheat"

Ansökan stängd

Nästa utlysning öppnar under 2023.

Översikt

Vad är Tredjelandssamverkan?

Med stödformen tredjelandssamverkan i Östersjöregionen riktar sig Svenska institutet till svenska organisationer som vill söka medel för att inkludera aktörer från länderna i EU:s Östliga partnerskap i pågående EU-projekt eller flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjöregionen.

Stödformen syftar till att skapa förutsättningar för ömsesidiga och långsiktiga samarbeten mellan aktörer i Sverige och övriga EU-länder i Östersjöregionen samt länderna i EU:s östliga partnerskap. Målet är också att utlysningens programländer får ökad kunskap om och tillgång till EU:s strukturer och nätverk. Detta ska stärka möjligheterna till internationellt samarbete på lång sikt och innebär också att pågående EU-projekt/flaggskepp får en bredare ansats och en ny dimension.

Projekten ska ha en tydlig koppling till policyer i regionen: EU:s strategi för Östersjöregionen och/eller Östliga partnerskapet.

  • Ett projekt kan få maximalt 350 000 kr för ett år eller maximalt 700 000 kr för två år. Det lägsta belopp som kan sökas, oavsett längd på projektet, är 200 000 kr.
  • Projektet kan pågå i maximalt två år. Projektet måste vara minst 6 månader långt och ska sluta ungefär samtidigt som huvudprojektet/flaggskeppet.

Vem kan söka?

  • En aktör baserad i Sverige måste vara huvudsökande och ansvarig för projektets genomförande och redovisning.
  • Ansökan ska omfatta minst två aktörer d.v.s. en svensk huvudsökande samt en aktör från minst ett annat stödberättigat programland.
  • Stödberättigade programländer är Sverige (som huvudsökande och om relevant även som partner) och Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien samt Ukraina (som tredje land som ska läggas till EU-projektet/flaggskeppet).*
  • Ansökan ska kopplas till ett befintligt EU-projekt eller flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjöregionen.
  • Den svenska huvudsökande ska vara en part i det befintliga EU-projektet eller flaggskeppet.
  • Det pågående EU-projekt som tredje land ska samverka med förutsätts ha ett partnerskap som helt eller delvis består av Östersjöregionala länder för att stärka det regionala samarbetet ytterligare. Östersjöregionala länder är i detta sammanhang Estland, Lettland, Litauen, Polen, Danmark, Finland och Tyskland. Utöver dessa kan även andra länder ingå i EU-projektet.

*Observera att Svenska institutet har avbrutit allt finansiellt stöd till offentliga aktörer i Ryssland och Belarus.

Projektdatabas

Titta gärna i vår projektdatabas för att se vilka projekt vi tidigare godkänt. Projektbeskrivningar tillkommer löpande.

FAQ

Om du har frågor kring våra stöd för samarbete i Östersjöregionen kontakta oss:

Annika Claesson

Camilla Wristel

Gabor Schneider

Markus Boman