Tredjelandssamverkan i Östersjöregionen

Deltar din organisation i ett EU-projekt eller i ett flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjöregionen? Vill ni samarbeta med aktörer från länderna i EU:s Östliga partnerskap och Ryssland? Läs vidare för att få reda på hur ni kan få stöd att skapa och utveckla nätverk mellan länderna i Sveriges närområde.
Three persons discussing and laughing at the conferense "Innoheat"

Ansökan stängd

Nästa utlysning kommer att öppna hösten 2022. Datum är ej fastställt.

Översikt

Vad är Tredjelandssamverkan?

Med stödformen tredjelandssamverkan i Östersjöregionen riktar sig Svenska institutet till svenska organisationer som vill söka medel för att inkludera aktörer från länderna i EU:s Östliga partnerskap och Ryssland i pågående EU-projekt eller flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjöregionen.

Stödformen syftar till att skapa förutsättningar för ömsesidiga och långsiktiga samarbeten mellan aktörer i Sverige och övriga EU-länder i Östersjöregionen samt Ryssland och länderna i EU:s östliga partnerskap. Målet är också att utlysningens programländer får ökad kunskap om och tillgång till EU:s strukturer och nätverk. Detta ska stärka möjligheterna till internationellt samarbete på lång sikt och innebär också att pågående EU-projekt/flaggskepp får en bredare ansats och en ny dimension.

Projekten ska ha en tydlig koppling till policyer i regionen: EU:s strategi för Östersjöregionen och/eller Östliga partnerskapet.

  • Ett projekt kan få maximalt 350 000 kr för ett år eller maximalt 700 000 kr för två år. Det lägsta belopp som kan sökas, oavsett längd på projektet, är 200 000 kr.
  • Projektet kan pågå i maximalt två år. Projektet måste vara minst 6 månader långt och ska sluta ungefär samtidigt som huvudprojektet/flaggskeppet.

Vem kan söka?

  • En aktör baserad i Sverige måste vara huvudsökande och ansvarig för projektets genomförande och redovisning.
  • Ansökan ska omfatta minst två aktörer d.v.s. en svensk huvudsökande samt en aktör från minst ett annat stödberättigat programland.
  • Stödberättigade programländer är Sverige (som huvudsökande och om relevant även som partner) och Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien, Ryssland samt Ukraina (som tredje land som ska läggas till EU-projektet/flaggskeppet).
  • Ansökan ska kopplas till ett befintligt EU-projekt eller flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjöregionen.
  • Den svenska huvudsökande ska vara en part i det befintliga EU-projektet eller flaggskeppet.
  • Det pågående EU-projekt som tredje land ska samverka med förutsätts ha ett partnerskap som helt eller delvis består av Östersjöregionala länder för att stärka det regionala samarbetet ytterligare. Östersjöregionala länder är i detta sammanhang Estland, Lettland, Litauen, Polen, Danmark, Finland och Tyskland. Utöver dessa kan även andra länder ingå i EU-projektet.

Nästa utlysning 2022

Svenska institutet kommer att öppna nästa utlysning någon gång under hösten 2022. Exakta datum har ej fastställts. Senaste utlysningen genomfördes under 2019.

Projektdatabas

Titta gärna i vår projektdatabas för att se vilka projekt vi tidigare godkänt. Projektdatabasen är under konstruktion och fler projektbeskrivningar tillkommer löpande.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Är du intresserad av att ta del av nyheter gällande SI:s verksamheter i Östersjöregionen? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev som skickas ungefär 7 gånger om året. 

Frågor?

Har du frågor kring tredjelandssamverkan hittar du våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.

FAQ

A person holding a mobile phone.
Photo: Simon Paulin/imagebank.sweden.se
Följ oss gärna på Twitter!
Vi finns även på Twitter där du kan få veta mer om vad SI gör i Östersjöregionen.
BalticSea_SI

Om du har frågor kring våra stöd för samarbete i Östersjöregionen kontakta oss: