Med stödformen tredjelandssamverkan i Östersjöregionen riktar sig Svenska institutet till svenska organisationer som vill söka medel för att inkludera aktörer från länderna i EU:s Östliga partnerskap och Ryssland i pågående EU-projekt eller flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjöregionen.

Stödformen syftar till att skapa förutsättningar för ömsesidiga och långsiktiga samarbeten mellan aktörer i Sverige och övriga EU-länder i Östersjöregionen samt Ryssland och länderna i EU:s östliga partnerskap. Målet är också att utlysningens programländer får ökad kunskap om och tillgång till EU:s strukturer och nätverk. Detta ska stärka möjligheterna till internationellt samarbete på lång sikt och innebär också att pågående EU-projekt/flaggskepp får en bredare ansats och en ny dimension.

Projekten ska ha en tydlig koppling till policyer i regionen: EU:s strategi för Östersjöregionen och/eller Östliga partnerskapet.

Basfakta om stödformen: 

  • En aktör baserad i Sverige måste vara huvudsökande och ansvarig för projektets genomförande och redovisning.
  • Ansökan ska kopplas till ett befintligt EU-projekt eller flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjöregionen.
  • Ansökan ska omfatta minst två aktörer d.v.s. en svensk huvudsökande samt en aktör från minst ett programland.
  • Den svenska huvudsökande ska vara en part i det befintliga EU-projektet eller flaggskeppet.
  • Det pågående EU-projekt som tredje land ska samverka med förutsätts ha ett partnerskap som helt eller delvis består av Östersjöregionala länder för att stärka det regionala samarbetet ytterligare. Östersjöregionala länder är i detta sammanhang Estland, Lettland, Litauen, Polen, Danmark, Finland och Tyskland. Utöver dessa kan även andra länder ingå i EU-projektet.
  • Ett projekt kan få maximalt 350 000 SEK för ett år eller maximalt 700 000 SEK för två år. Det lägsta belopp som kan sökas, oavsett längd på projektet, är 200 000 SEK.
  • Projektet kan starta mellan 1 augusti 2018 och 1 januari 2019.
  • Projektet kan pågå i maximalt två år. Projektet måste vara minst 6 månader långt och ska sluta ungefär samtidigt som huvudprojektet.

Stödberättigade programländer:

  • Sverige (som huvudsökande)
  • Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina, Vitryssland (som tredje land som ska läggas till EU-projektet/flaggskeppet)

 

Utlysningen är öppen!

Utlysningen stänger 17 april 2018, kl. 15.00 svensk tid.

Nedan i beskrivningen av stegen hittar du ansökningsdokumenten under steg 2. Observera att ansökan ska skickas in via ansökningsportalen. Länken hittar du under steg 3.

Om du har problem med att skicka in din ansökan via ansökningsportalen måste du meddela oss detta på e-post si@si.se före deadline d.v.s före svensk tid kl. 15.00, 17 april 2018.

Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

När och hur kan jag ansöka?