Tredjelandssamverkan i Östersjöregionen

Detta program har lagts ner och ersatts med SI Baltic Sea Neighbourhood Programme.
Three persons discussing and laughing at the conferense "Innoheat"