Ansökan stängd

Senaste utlysningen stängde 28 maj 2019.

Översikt

Vad är Tredjelandsamverkan?

Med stödformen tredjelandssamverkan i Östersjöregionen riktar sig Svenska institutet till svenska organisationer som vill söka medel för att inkludera aktörer från länderna i EU:s Östliga partnerskap och Ryssland i pågående EU-projekt eller flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjöregionen.

Stödformen syftar till att skapa förutsättningar för ömsesidiga och långsiktiga samarbeten mellan aktörer i Sverige och övriga EU-länder i Östersjöregionen samt Ryssland och länderna i EU:s östliga partnerskap. Målet är också att utlysningens programländer får ökad kunskap om och tillgång till EU:s strukturer och nätverk. Detta ska stärka möjligheterna till internationellt samarbete på lång sikt och innebär också att pågående EU-projekt/flaggskepp får en bredare ansats och en ny dimension.

Projekten ska ha en tydlig koppling till policyer i regionen: EU:s strategi för Östersjöregionen och/eller Östliga partnerskapet.

  • Ett projekt kan få maximalt 350 000 kr för ett år eller maximalt 700 000 kr för två år. Det lägsta belopp som kan sökas, oavsett längd på projektet, är 200 000 kr.
  • Projektet kan pågå i maximalt två år. Projektet måste vara minst 6 månader långt och ska sluta ungefär samtidigt som huvudprojektet/flaggskeppet.

Vem kan söka?

  • En aktör baserad i Sverige måste vara huvudsökande och ansvarig för projektets genomförande och redovisning.
  • Ansökan ska omfatta minst två aktörer d.v.s. en svensk huvudsökande samt en aktör från minst ett annat stödberättigat programland.
  • Stödberättigade programländer är Sverige (som huvudsökande och om relevant även som partner) och Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina samt Vitryssland (som tredje land som ska läggas till EU-projektet/flaggskeppet).
  • Ansökan ska kopplas till ett befintligt EU-projekt eller flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjöregionen.
  • Den svenska huvudsökande ska vara en part i det befintliga EU-projektet eller flaggskeppet.
  • Det pågående EU-projekt som tredje land ska samverka med förutsätts ha ett partnerskap som helt eller delvis består av Östersjöregionala länder för att stärka det regionala samarbetet ytterligare. Östersjöregionala länder är i detta sammanhang Estland, Lettland, Litauen, Polen, Danmark, Finland och Tyskland. Utöver dessa kan även andra länder ingå i EU-projektet.

Save the date: 19 november 2019
Vi uppmärksammar 10 år av samarbeten i Östersjöregionen med en heldagskonferens på Stockholm City Conference Centre. Mer information kommer finnas här i mitten av september!

Godkända projekt
Under 2018 godkändes 11 projekt inom stödformen tredjelandssamverkan.
En lista på godkända projekt hittar du här.

Frågor?
Har du frågor kring tredjelandssamverkan hittar du våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Hur du ansöker

FAQ