Med stödformen tredjelandssamverkan i Östersjöregionen riktar sig Svenska institutet till svenska organisationer som vill söka medel för att samarbeta med aktörer i länder utanför EU genom att skala upp ett pågående EU-projekt eller ett flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjöregionen.

Projekten som söker medel för tredjelandssamverkan i Östersjöregionen ska främja en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar tillväxt i Östersjöregionen och dess närområde och på sikt bidra till ökad integration i regionen. Projekten ska möta en gemensam utmaning i makroregionen och gynna alla deltagande aktörer.

Målet är också att utlysningens programländer får ökad kunskap om och tillgång till EU:s strukturer och nätverk. Detta ska stärka möjligheterna till internationellt samarbete på lång sikt och innebär också att pågående EU-projekt får en bredare ansats och en ny dimension.

Projekten ska ha en tydlig koppling till policyer i regionen: EU:s strategi för Östersjöregionen och Östliga partnerskapet.

Nästa utlysning 

Nästa utlysning kommer att öppnas under mars 2018 och stänger i mitten av april 2018. När utlysningen är öppen kommer ansökningsdokumenten att publiceras på denna sida och ansökningsportalen öppnas.

Mer information om stödformen Tredjelandssamverkan i Östersjöregionen kommer senare.