Läs mer om “SI-alumn på hållbarhetslista”
Alumnverksamhet, Entreprenörskap, Innovation, Stipendier

SI-alumn på hållbarhetslista

Magasinet Aktuell Hållbarhet har publicerat en lista på 33 hållbarhets talanger under 33 år. Listan lyfter unga talanger som arbetar för en hållbar utveckling och hjälper till att lösa utmaningarna…