SI Leader Lab 2023

SI Leader Lab är ett ledarskapsprogram i hybridformat för ledare inom organisationer i civilsamhället i Mellanöstern, Nordafrika, Sydasien och Östeuropa som arbetar för Mål 16 inom Agenda 2030, för att främja rättvisa, fredliga och inkluderande samhällen.
A woman and a man standing infront of a flipchart with colourful post-its on.

Över 100 ledare från 22 länder deltar i SI Leader Lab 2023. Under de fem månader som programmet pågår utvecklar de sina färdigheter inom två tematiska områden: opinionsskapande och ledarskap. Deltagarna ges möjlighet att växa som ledare, utbyta erfarenheter, skapa nya kontakter och testa innovativa verktyg och metoder med kollegor som arbetar med liknande frågor. Deltagarna uppmuntras att tillämpa lärdomarna från SI Leader Lab i sina organisationer under hela programmets gång.

I maj välkomnas deltagarna till Stockholm för en Sverigevecka med intensivt program på Sånga Säby på Ekerö, samt i Stockholm. Fokus för Sverigeveckan är att stärka nätverket samt att utforska hur kreativitet och samarbete kan användas för att skapa kraftfulla kampanjer som verkligen gör skillnad och kan leda till systemförändring.

Läs mer om SI Leader Lab på engelska här: SI Leader Lab – Connecting leaders in civil society – Svenska institutet