Hur påverkas Sverige och andra länders anseende under en kris som coronpandemin?

Sofia Bard, chef för enheten för Sverigebildsanalys på Svenska institutet, berättar om den mediebild som målats upp av Sverige utomlands under coronapandemin, Sverigebilden i Tyskland och om USA:s placering i internationella index.

Vi har sett ett omfattande och djupt intresse för Sverige i internationell media samband med pandemin. I augusti publicerades den första delen i årets Nation Brands Index där Sverige placerar sig på plats 15 av 50 länder i frågan om hur väl länder hanterar hälsokriser såsom coronapandemin. Studien gjordes i slutet av juni och då fanns det en relativt positiv uppfattning om hur Sverige har hanterat hälsokriser. De som rankar oss högst är respondenter i Indien, Egypten och Kina och de som rankar oss lägst kommer från Italien, Tyskland och Japan.

När man tillfrågar folk hur trygga de känner sig med att åka till andra länder så hamnar Sverige på plats 10 av 50 länder. De som känner sig mest trygga med att resa till Sverige är desamma som rankar oss högt utifrån hur vi uppfattas ha hanterat hälsokrisen, dvs Kina, Indien och Egypten – och de som hamnar lägst är Japan, Tyskland och Australien.

Om medierapporteringen har påverkat andra delar av hur man ser på Sverige återstår att se.

Tyskland är ett land där kännedomen om Sverige är relativt hög. Hur ser Sverigebilden ut där och har den påverkats under coronapandemin?

Tyskland är ett av de länder i våra undersökningar där befolkningen har absolut störst kännedom om Sverige och samtidigt en väldigt positiv bild. Vi har sett en intensiv medierapportering om Sverige i Tyskland under våren och Sveriges strategi med färre tvingande restriktioner har lyfts som ett alternativt sätt att hantera pandemin. Den intensiva medierapporteringen har troligen gjort att människor har skapat sig en uppfattning om Sveriges strategi. Det resulterar i att bilden av Sveriges hantering av coronapandemin är polariserad – det finns de som är positivt inställda till vägvalet och de som är negativt inställda.

I Ipsos studie hamnar USA längst ned av de 50 undersökta länderna. Vad beror det på?

Svenska institutet följer i första hand bilden av Sverige och hur befolkningen i andra länder uppfattar oss. Men vi noterar att USA rankas lägst av de 50 länderna. Bilden av USA förändras mycket snabbare än bilden av Sverige. Sveriges placering i Nation Brands Index har varit stabil de senaste tio åren, medan USA har intagit olika placeringar.

Utgången i presidentvalen har fått konkreta effekter i den här studien, såsom till exempel att USA rankades högre efter valet av Barak Obama 2008 och lägre efter valet av Donald Trump 2016. Det tycks finnas en koppling mellan hur man uppfattar att USA bidrar till det gemensammas bästa i världen och hur positivt inställd man är till landet. Det vi har sett nu när Donald Trump har uttalat att man inte stödjer WHO eller att man kanske inte kommer delta i det globala projektet för att utveckla och distribuera vaccin, kan påverka bilden av USA.

Läs den senaste rapporten om Samtalet om Sverige i utlandet här 

Läs tidigare rapporter här