”Jag har utvecklats i sättet jag designar hållbara lösningar”

Clément Pfingu är en tidigare deltagare i utbildningsprogrammet "Managing Innovation for sustainable health" (MISH) vid Karolinska Institutet (KI). Programmet finansieras av Svenska institutet genom ”SI Public Sector Innovation Programme” som syftar till att stärka nyckelpersoner inom offentlig sektor i låg- och medelinkomstländer som kan påverka genomförandet av Agenda 2030.
En kvinna i mörkt hår med mörka kläder.

Clément arbetar som senior utvecklingsexpert i premiärministerns kansli i Demokratiska republiken Kongo (DRC). Hon är ansvarig för tillsynen av insamling och analys av folkhälsodata. Clément var en av 23 MISH-deltagare under 2020. MISH-programmet har bidragit till nya kunskaper, både personliga och professionella.

– Jag har utvecklats i mitt dagliga arbete i hur jag utformar hållbara lösningar för min institution och mitt samhälle. Den nya kunskapen som jag har fått använder jag i alla mina projekt. Personligen har det varit ett utmärkt tillfälle att få ett nätverk av människor jag kan nå ut till, säger Clément.

MISH-programmet har fördjupat hennes kunskap inom hållbar utveckling och innovation. Hon har lärt sig att innovation är en process som ska vara hållbar, människocentrerad och effektiv.

-Jag lärde mig hur man bättre bedömer samhällets behov, hur man testar de projekt vi designar och hur man skalar upp. Jag lärde mig också vikten av multisektoriellt samarbete. Partners är viktiga för vår institution och hjälper oss att nå våra mål, säger Clément.

MISH-programmet tillhör Institutionen för global folkhälsa vid KI. Det riktar sig till yrkesverksamma i Demokratiska republiken Kongo, Somalia och Uganda.

Karin Båge arbetar på KI och är en av samordnarna för MISH-programmet. Hon har också varit med och tagit fram utbildningen. Finansieringen från Svenska institutet har gjort det möjligt för KI att bygga nya samarbeten, med partners, organisationer och myndigheter.

-Programmet har breddat och fördjupat samarbeten samt lett till kompetensutveckling, exempelvis i hur man arbetar med frågor som rör hållbar hälsa i olika konstellationer och sammanhang. Nätverket skapar också ett stödsystem för erfarenhetsutbyte.

A woman standing in the middle, besides her stand two men.
Karin Båge i mitten, till höger i bild Dr Abdulkadir Abdullahi Ayub, Chef för Adaado General Hospital, till vänster Dr. Mohamud Ali Kahie, Deputy Medical Activity Manager på Galkayo Hospital och föreläsare vid Galkayo universitetet. Foto: Nkoola Joseph.

Karin Båge lyfter att programmet syftar till att stärka människor och att arbeta tillsammans för att skapa lösningar. Det kräver ett annat förhållningssätt till ledarskap som involverar inkludering och egenmakt.

– Vi brukar ofta prata om innovation i länder som har goda resurser. Men vad betyder innovation i andra sammanhang och hur främjar man en innovationskultur i länder med enorma utmaningar? Det här programmet handlar inte om en grupp människor som lär andra hur man gör något ”korrekt”; det handlar snarare om att se till att det finns en plattform för människor att skapa kontakt, träffas och prata om frågor samt lära av varandra.

Vill ditt lärosäte vara med och bidra till  Agenda 2030? Läs mer om SI Public Sector Innovation Programme här.

Managing innovation for sustainable health – Developing capacity in the public sector for successful multisectoral and innovative work to strengthen the 2030 Agenda and sustainable health in fragile settings

Programmet utgår från Agenda 2030 med målet att deltagarna ska utveckla sin förmåga att kunna samarbeta framgångsrikt mellan sektorer och använda ett innovativt tillvägagångssätt för att stärka både förebyggande och botande hälsovård i samarbetsländerna.

Programmet arrangeras av Karolinska Institutet i samarbete med Makerere University School of Public Health, Benadir University, University of Kinshasa School of Public Health, och innovationsföretaget Tinkr. Samarbetsländer är Demokratiska republiken Kongo, Somalia och Uganda.

Läs mer om MISH-programmet här.