Så ska maten i Östersjöregionen bli mer hållbar

Framtidens mat i Östersjöregionen ska bli mer hållbar. Flera pågående internationella projekt i regionen ska få oss att tänka i nya banor om vår mat.
Ekologisk odling

På Rosendals trädgård i Stockholm finns en 2 000 kvadratmeter stor trädgård som besökare kan kliva in i och uppleva hur maten för en person växer fram under ett år.

– Om vi delar jordens odlingsbara yta med antalet människor på jorden så har vi 2 000 kvadratmeter per person. I Sverige tar vi dubbelt så stor yta i anspråk för vår matkonsumtion. Vi måste samarbeta och hitta nya lösningar – från jord till bord, säger Sofi Gerber, projektledare för 2000m2 Baltic och forskningsledare vid Stiftelsen biodynamiska forskningsinstitutet.

Målet med det nu pågående projektet är att öka medvetenheten om hur vi med vår matkonsumtion påverkar vad som odlas, hur och på vilken yta, förklarar Sofi Gerber.

– Vi vill visa att en omställning kan ske på ett njutningsfullt, hälsosamt och innovativt sätt. I ett livskraftigt lantbruk varvas grödor som är närande för människor, djur och jord. På så vis ger vi tillbaka minst lika mycket som vi tar från jorden och får dessutom en varierad kost.

Projektet 2000m2 Baltic är ett av flera exempel på projekt som Svenska institutet finansierar kring matproduktion i Östersjöregionen.

Södertälje kommun driver just nu projektet Diets for a Green Planet. Maria Micha, som är projektledare, tycker att den internationella dimensionen, med samarbeten över landsgränserna, är värdefull.

– Vi får perspektiv på vårt eget arbete och på hur debatten rör sig kring de här sakerna i Sverige.

Inte minst är de personliga kontakterna viktiga, tycker Maria Micha.

– Det är fint att ha kontakt med personer som jobbar för samma sak fast i en annan kontext, det ger en känsla av samhörighet, ödmjukhet och styrka.

Eftersom matproduktionens miljöbelastning på Östersjön är så stor är det nödvändigt att jobba tillsammans, menar Maria Micha.

– Genom att utveckla gemensamma strategier för uthållig matproduktion och ansvarsfull konsumtion kan vi påverka utvecklingen runt Östersjön. Vi kan därmed även påverka människors hälsa, klimatet och de landskap vi vill leva i.

Åsa Lundmark på Svenska institutet ser stora fördelar med samarbeten i Östersjöregionen i matfrågan.

– Matproduktion är ett av flera områden där vi ser att det finns mycket att vinna på att jobba tillsammans. Det finns en stor vilja till nytänkande och gedigen kunskap i Östersjöregionen. Vår förhoppning och övertygelse är att de projekt som pågår runt Östersjön kommer att bidra till mer hållbar matproduktion i framtiden.

Fakta

Projekten 2000m2 Baltic och Diets for a Green Planet finansieras av SI genom stödformen Projektinitiering i Östersjöregionen. Stödformen riktar sig till aktörer baserade i Sverige som vill starta eller utvidga samarbeten kring gränsöverskridande gemensamma utmaningar tillsammans med organisationer från länderna runt Östersjön inklusive Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap.