Nytt hälsoprojekt i Ukraina

Dalarnas högskola driver, tillsammans med tre universitet i Ukraina, ett projekt om sexuell och reproduktiv hälsa för läkar- psykolog- och socialarbetarstudenter i Ukraina. Målet är bland annat att starta upp ungdomsmottagningar i Ukraina och kunna stötta den unga befolkningens behov av information om sexuell och reproduktiv hälsa.
SVT på besök på kursens första dag.

Kerstin Erlandsson, professor i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (SRPH) och projektledare för det SI-finansierade projektet ”SRH in wartime” är märkbart rörd när hon börjar berätta: 

De ukrainska deltagarna ger oss ett ansikte på konflikten och en extra dimension på livet. När man är med om krig och konflikt så skakas hela samhällskroppen, ens identitet och relationer och det här projektet gör också något med oss i Sverige. Det märks att det är superviktigt för ukrainarna att ha den här kontakten och samhörigheten. De vill känna att de är med Europa och med oss.

– Det finns också stora förväntningen på kursen. När de här läkar- psykolog- och socialarbetarstudenterna är klara ska de vara skickade att kunna konsultera sin krigsdrabbade unga befolkning för att bygga ett hälsosamt Ukraina igen. Kursen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa omfattar hela livscykeln och frågor som rör sexualitet, könsidentitet, fortplantning, rättigheter och hälsa genom hela livet.  

När satte ni i gång?

– Vi startade kursen i torsdags med att TV var här och intervjuade, det låg en väldigt positiv förväntan i luften. Deltagarna presenterades för varandra, vi gick igenom kursupplägget och berättade att de egna reflektionerna är viktiga och att varje deltagare kommer ha en reflektionsdagbok.  

-De är 10 lärare och 40 studenter som efter kursen ska kunna konsultera en drabbad befolkning. Det är svåra frågor som de kommer att handskas med – vågar vi skaffa barn i krigets skugga? hur pratar man med barnen om krig? går det att ha ett sexliv med fysiska skador och hur lugnar jag min PTSD-drabbade make som skriker om natten? Vi måste följa kursutvecklingen noga och vara flexibla, det är bra att vi har med 10 ukrainska lärare på kursen som kan ta tag i och stötta eleverna genom detta.

Vad tror du är framgångsfaktorer för ert projekt?
En viktig framgångsfaktor är att initiativet kommer från de ukrainska universitetsledningarna och lärarna själva. De kom till oss med frågan om ett kurspaket och vi började bygga en kurs som fokuserar på individ, identitet och relationer med konfliktglasögon – vad händer med den unga människan i konflikten?
Att själva kursen är online är också en framgångsfaktor. 

I augusti kommer de göra ett studiebesök till Sverige. De kommer åka till Stockholm och Uppsala och besöka ett traumacenter, RFSU och en ungdomsmottagning, det tror vi också är en viktig komponent.

Ser du några risker, vilka?
När deltagarna har gått kursen i november kommer studenterna ha i uppgift att implementera ett upplägg, tanken är att kunskapen ska spridas till sammanlagt 400 studenter. Vi har budgeterat för kaffe och kakor, men kriget kan omöjliggöra att göra något storskaligt ansikte mot ansikte, kanske måste utbildningen vara online. Vi har börjat bygga en webbsida som en alternativ väg att träffas på.

På lärarsidan är en kursuppgift att utforma en modul i en kursplan eller en kurs i ett utbildningsprogram på universiteten, prata med policypersoner för att i framtiden skapa en ungdomsmottagning, helst både på plats och via nätet. Men det kan bli svårt att starta upp den fysiska ungdomsmottagningen mitt under brinnande krig.

Vad kan kursen bidra till?
I det närmre perspektivet kommer de ha material färdigt för att implementera sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa i sina respektive utbildningsprogram. En enklare form av webbsida kommer vara klar för att kunna konsultera befolkningen och ge hjälp till självhjälp. Nästa år kommer kunskapen att ha spridits till 400 studenter och på längre sikt kommer projektet förhoppningsvis att bidra till att bygga en online plattform för den ukrainska befolkningen. På sikt bygger projektet också demokratiska värden.

Vilka är utmaningarna med att arbeta med ett land i krig?
Att träffas fysiskt och det måste finnas en dynamik som gör att vi är flexibla, spelar in vissa föreläsningar, ger elektronisk tillgång till läsmaterial och reflektionsdagbok är en förutsättning. Det går inte att vara fyrkantig när man jobbar tillsammans under ett krig.

Vad ger dig hopp med projektet?
Det engagemang som finns hos deltagarna. De har själva förstått vikten av kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa för att bygga Ukraina för framtiden. Jag tror och hoppas att det kommer ge ringar på vattnet.

 

Fakta 

Projektet ”SRH in wartime” finansieras inom ramen för SI Baltic Sea Neighbourhoood Programme och den särskilda utlysning som genomfördes sommaren 2023 med fokus på målgrupper i Ukraina.

Nu finns det nya möjligheter för svenska aktörer att starta samarbeten där Ukraina ingår.

Just nu har vi en öppen utlysning för svenska aktörer som vill söka projektmedel för bilaterala projekt tillsammans med ukrainska partners inom det nya SI Ukraine Cooperation Programme.

Under sommaren öppnar vi en utlysning inom SI Baltic Sea Neighbourhood Programme gällande bidragstypen såddfinansiering för projekt som syftar till att lägga grund för samarbeten. Ukraina kan ingå i dessa multilaterala projekt där fokus är på samarbete kring gemensamma utmaningar och möjligheter.

Projektet ”SRH in wartime har blivit omskrivet, här finns en länk till SVT:s intervju med projektledare och lärare.