Tillsammans vill länderna runt Östersjön lansera smörbulten som delikatess

Det började som ett litet såddfinansierat SI-projekt för att hantera den invasiva fiskarten svartmunnad smörbult. Idag omfattar det nya EU-projektet ”RoundGoby” 15 partners och har en budget på fyra miljoner euro som ska bidra till att kommersialisera fisken i hela Östersjöregionen.

Den svartmunnade smörbulten var en ny obehaglig bekantskap för Kalmarsundets fiskare när den sommaren 2018 fann sin väg till svenska fiskevatten från Svarta havet. Det är en invasiv art som utgör ett allvarligt hot mot den marina miljön genom att förstöra musselreven och äta andra fiskars rom.  

Anders Almqvist jobbar på Kalmar kommun och hade drivit internationellt samarbete länge. Även om problemet med den svartmunnade smörbulten var nytt, var det naturligt att skapa ett internationellt projekt om fisken och att söka pengar från SI.

Anders Almqvist, privat

– Det var ett klockrent internationellt projekt då det var stora skillnader på vad man hade för kunskap om och traditioner kring smörbulten i regionen. Vi hade bra bredd i partnerskapet med samarbetsparter från Danmark, Polen och Lettland och det var smidigt att söka pengar från SI.  

– Med hjälp av Sveriges Lantbruksuniversitet sattes sändare på fisken och vi fick reda på hur den rör sig, fortplantar sig, vad den äter och vilka näringsämnen den innehåller. Vi träffade fiskare i Baltikum som gör produkter av den som smörbult i tomatsås.  Generellt sett lärde vi verkligen av varandra, säger Anders Almqvist. 

Vad betydde SI:s finansiering?
– Den var avgörande. Träffarna, att nå ut till nya partners och fördjupa kunskapen om smörbulten hade inte varit möjligt utan SI:s finansiering. Det var en av de bättre förstudier jag varit med i och väldigt konkret med besök på fiskfabriker i Baltikum. Vidare hade vi stor nytta av SI-finansieringen för nästa steg – att ta fram en gemensam EU-ansökan. Relationerna mellan partners stärktes och vi lyckades bredda vårt nätverk och fick tid att träffas och formulera problem och lösningar. Jag tror inte vi fått ihop EU-ansökan annars, säger Anders Almqvist.

Vad är nytt med RoundGoby projektet som utvecklades från ert projekt, GobyFishing?
Den nya ansökan har Simrishamns kommun som huvudman, men bygger vidare på GobyFishing projektet och den kunskap som projektet genererade. Den handlar mer om att kunna få avsättning för fisken, att göra den kommersiellt gångbar som delikatess och man har mer resurser att röra sig med för att uppnå detta.

Hannes Hall är projektledare för det nya EU-projektet, RoundGoby, finansierat av Interreg. Östersjöprogrammet som omfattar sju länder och 15 partners och har en budget på närmare fyra miljoner euro. Projektet har den talande slogan: ”If you can´t beat them, eat them” 

Hannes Hall, privat

-Vi har precis inlett den första fasen och börjat titta på marknader och lokala produkter av fisken. Vi hoppas utveckla flera produkter som konsumenterna vill köpa. Det handlar om att få till hela kedjan, från att fiska och effektivt processa fisken så att det inte blir för dyrt, till att skapa produkter som konsumenter vill betala för, säger Hannes Hall.

Vilka är era viktigaste lärdomar hittills och förväntade resultat?
-Förväntade resultat är att ta fram fällor eller nät som är anpassade till de olika nationella reglerna runt Östersjön för att fiska smörbulten, med dagens fiskeredskap kan ål kan komma med som bifångst. Kanske kan vi skapa ett fiskeredskap för hela regionen eller så behöver man göra anpassningar på grund av olika regler i olika länder.    

-Något jag också tycker är kul är att ta fram produkter som passar respektive marknad, fundera kring om det ska vara filéer eller färs och utveckla en affärsmodell som kan överföras till andra kommuner. Jag hoppas på flera olika produkter, kanske även snacks till husdjur, säger Hannes Hall 

Har du smakat på fisken?
-Än så länge bara som konserv, färsk ska den smaka som en blandning mellan abborre och gös, säger Hannes Hall.  

Samarbetet med Kalmar kommun fortsätter också, en målgrupp är kockar i kommunala kök. Tanken är att Kalmars kockar ska testa att göra olika produkter för att testa hur fisken kan bli en del av skolbespisningen.

När projektet är klart kommer det att finnas manual att ta till för att kommersialisera den svartmunnade smörbulten i hela Östersjöregionen. 

Fakta
Projektet RoundGoby är en del av kampanjen ”Europa i min region”. Kampanjen pågår den 2–9 maj och syftar till att lyfta hur EU-pengar gör nytta på hemmaplan. 

Många som startat sitt samarbete i Östersjöregionen med stöd från Svenska institutet har sedan sökt och beviljats finansiering från något av EU:s finansieringsprogram. Svenska institutets uppföljningar visar att projekt som sammanlagt beviljats 119 miljoner kronor från SI fått ytterligare drygt 1 miljard kronor i finansiering, främst från EU:s finansieringsprogram. Partnerskap som startat sitt samarbete med SI:s finansiering pågår över en lång tid och ger konkret nytta för regionen.

Inom SI Baltic Sea Neighbourhood Programme finansierar SI projekt som syftar till att skapa förutsättningar för ömsesidiga och långsiktiga samarbeten mellan aktörer i Sverige och övriga EU-länder i Östersjöregionen samt fem av länderna i EU:s Östliga Partnerskap. Under sommaren 2024 öppnar en ny ansökningsomgång gällande bidragstypen såddfinansiering vilket ger möjlighet för aktörer att påbörja samarbeten i Östersjöregionen.

Här kan ni se en film om Simrishamns kommuns arbete med den svartmunnade smörbulten, 40 sekunder in i filmen.