Ukraina i fokus för ny utlysning

Svenska institutet genomför under 2023 en särskild utlysning av projektstöd till förmån för målgrupper i Ukraina genom SI Baltic Sea Neighbourhood Programme. Utlysningen öppnar i juli och erbjuder tre valbara inriktningar: stöd till målgrupper i akademin, stöd till lokal offentlig sektor samt stöd till ungdomar och unga vuxna.
Detail of Ucraines flag

Ukraina är i fokus för SI:s nya utlysning av projektstöd där de sökta projektens huvudsakliga nytta ska tillfalla målgrupper i Ukraina. SI Baltic Sea Neighbourhood Programme tillåter sökande från 13 länder; EU-länderna runt Östersjön och 5 länder inom EU:s Östliga partnerskap och fokuserar på att skapa ökad sammanhållning och synergieffekter mellan dessa länder. I denna särskilda satsning är den primära målgruppen Ukraina.

Kurt Bratteby är chef för avdelningen för Internationella relationer på SI:
–  Ukraina har behov av stöd, samarbeten, kontakter och kompetens som kan underlätta inför återuppbyggnaden av landet. Det finns många nätverk och samarbeten i Östersjöregionen som inom ramen för denna utlysning kan forma partnerskap med aktörer i Ukraina och på så sätt utgöra ett viktigt stöd.

Projekt som söker stöd ska adressera ett eller flera konkreta och angelägna behov som målgrupper i Ukraina står inför. Utlysningen öppnar i juli  och erbjuder tre valbara inriktningar: stöd till målgrupper inom akademin, stöd till lokal offentlig sektor samt stöd till ungdomar och unga vuxna.

Fakta om utlysningen av projektstöd:
Projektens huvudsökande ska vara en juridisk person som är baserad i Sverige. Minst en aktör baserad i Ukraina som representerar målgruppen ska ingå i partnerskapet.

Läs mer om utlysningen och övergripande förutsättningar på utlysningens sida. Mer detaljerad information och ansökningsmaterial kommer att läggas ut inom kort.