Stöd för projektinitiering i Östersjöregionen

Vill din organisation starta eller utvidga samarbeten som bidrar till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling i Östersjöregionen? Svenska institutet ger finansiering till samarbetsprojekt där svenska organisationer möter gränsöverskridande utmaningar tillsammans med organisationer från länderna runt Östersjön inklusive Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap.
En pir vid Östersjön.

Öppen för ansökningar till 15 februari

Vänligen notera att utlysningen stänger kl. 15.00 (CET), 15 februari 2022.

Översikt

Vad är Projektinitiering?

Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och i vårt närområde. Du som representerar en svensk organisation kan söka stöd från Svenska institutet för att samarbeta med organisationer i länderna runt Östersjön inklusive Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap.

Den projektverksamhet som Svenska institutet stöder inom stödformen ”Projektinitiering” ska ha en tydlig koppling till någon eller några av utmaningarna identifierade i EU:s strategi för Östersjöregionen. Ett projekt som innehåller länder inom EU:s Östliga partnerskap ska även relatera till detta ramverk. Vidare ska ett projekt också bidra till att skapa förutsättningar för långsiktiga och hållbara relationer i Östersjöregionen.

  • Ansökningsbelopp: Från 100 000 kr till 500 000 kr.
  • Projektet kan pågå som längst 18 månader.

Vem kan söka?

  • En aktör baserad i Sverige måste vara huvudsökande och ansvarig för projektets genomförande och redovisning.
  • Ett partnerskap för projektinitiering ska omfatta aktörer i minst tre länder.
  • Följande länder kan ingå i partnerskapet: Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Danmark, Estland, Finland, Georgien, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Ryssland, Sverige, Tyskland och Ukraina.

Digitala workshoppar och Q&A sessioner för ansökare

SI arrangerar digitala workshoppar och Q&A sessioner för svenska huvudsökanden i samband med utlysningen 2021/2022. Anmäl dig via länkarna nedan.

Workshoppar
20 januari 2022, kl. 13.00-15.30 
26 januari 2022, kl. 09.00-11.30

Q&A sessioner
2 februari 2022, kl. 09.30-11.00
8 februari 2022, kl. 14.00-15.00

Projektdatabas

Titta gärna i vår projektdatabas för att se vilka projekt vi tidigare godkänt. Fler projektbeskrivningar tillkommer löpande.
Projekt beviljade 2021 kan du hitta i denna lista. 

SI Baltic Sea Sessions – sharing results, shaping the region

Nästa session i vårt digitala initiativ SI Baltic Sea Sessions kommer att genomföras 17 mars 2022 med fokus på ”Energy Efficiency”. Mer information och anmälan uppdateras snart på vår evenemangssida. 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Är du intresserad av att ta del av nyheter gällande SI:s verksamheter i Östersjöregionen? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev som skickas ungefär 8 gånger om året. 

Frågor?

Har du frågor kring projektinitiering hittar du våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Hur du ansöker

FAQ

Fåglar som flyger över Östersjön.
Foto: Sven Halling
EU:s strategi för Östersjöregionen
EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Östersjöstrategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet. Syftet med EU:s Östersjöstrategi, som antogs under Sveriges EU-ordförandeskap 2009, är att möta de gemensamma utmaningar som länderna i Östersjöregionen står inför i dag.
Hemsidan för EU:s strategi för Östersjöregionen
A hook
IStockphoto
Östliga Partnerskapet
Östliga partnerskapet är EU:s politik för att fördjupa relationerna med sex länder i Östeuropa: Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien och Ukraina. Politiken är utformad som ett partnerskap med dessa länder
Hemsida om Östliga partnerskapet
A person holding a mobile phone.
Photo: Simon Paulin/imagebank.sweden.se
Följ oss gärna på Twitter!
Vi finns även på Twitter där du kan få veta mer om vad SI gör i Östersjöregionen.
BalticSea_SI

Om du har frågor kring våra stöd för samarbete i Östersjöregionen kontakta oss: