Ansökan stängd

Översikt

Svenska lärosäten kan bjuda in doktorander och forskare för att bedriva gästforskning i Sverige. Det huvudsakliga syftet skall vara forskning och mottagande institution i Sverige måste kunna erbjuda arbetsplats och handledare/kontaktperson. Stipendierna omfattar ett månatligt bidrag för levnadsomkostnader, samt försäkring.

Mer information hittar du på SI:s engelska webbplats.