Ansökan stängd

Översikt

Från och med läsåret 2020/2021 erbjuder Svenska institutet inte längre stipendier för doktorandstudier eller gästforskning i Sverige. SI utreder istället vilka former för stöd som kan svara mot befintliga behov inom akademin och generera tillfredsställande resultat i förhållande till de strategier som styr Svenska institutets Östersjösamarbete.

Information om doktorandstudier och forskning i Sverige hittar du på studyinsweden.se.