Programmet är en del av Svenska institutets Östersjösamarbete och bidrar till långsiktiga samarbeten med målsättningen att främja en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar tillväxt och utveckling i regionen. Stipendium kan sökas för långtidsvistelser nödvändiga för pågående samarbetsprojekt eller för att initiera nya samarbeten, samt stödja forskning, universitetsstudier eller praktik inom för regionen relevanta områden. Läs mer under respektive stödform nedan.

Våra stipendier

Stipendier för utresande svenskar

Stipendier kan sökas av studenter, forskare och andra nyckelpersoner verksamma vid svenska lärosäten, i syfte att förlägga en utbildnings- eller forskningsvistelse till något av programländerna. Det är även möjligt för representanter för andra aktörer att ansöka om stipendium, med avsikten att exempelvis bistå i kapacitetsuppbyggnad eller utveckla samarbeten i Östersjöregionen, Östra Partnerskapet och Ryssland. Stipendium kan sökas för minst en månad och högst upp till ett år. Läs mer under årets utlysning för utresande svenskar.

Stipendier för masterstudier i Sverige

Studenter på masternivå från Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland kan söka stipendium för heltidsstudier vid svenska lärosäten, inom masterprogram av relevans för regionens utveckling. Stipendierna omfattar utbildningsprogrammets studieavgifter under ett eller två år, ett månatligt bidrag för levnadsomkostnader, försäkring, samt resebidrag. Detaljerade instruktioner för ansökan, liksom uppdaterad information hittar du på SI:s engelska hemsida.

Stipendier för doktorandstudier och gästforskning i Sverige

Doktorander, postdoktorer, samt seniora forskare från Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland kan ansöka om stipendium för vistelser i Sverige i sex, nio eller tolv månader. Det huvudsakliga syftet skall vara forskning och mottagande institution i Sverige måste kunna erbjuda arbetsplats och handledare/kontaktperson. Stipendierna omfattar ett månatligt bidrag för levnadsomkostnader, samt försäkring. Mer information hittar du på SI:s engelska webbplats.

Nyhetsbrev

Är du intresserad av regelbunden information om Visbyprogrammets verksamhet, stödformer och kommande utlysningar? Fyll i detta formulär, så blir du uppsatt på vår sändlista.