Stipendier och bidrag

Under stipendietiden omfattas inresande stipendiater av det relationsskapande nätverket SI Network for Future Global Leaders. Foto: Cecilia Larsson Lantz

Svenska institutet anordnar och förmedlar flera olika program för både in- och utresande stipendiater, och administrerar även bidrag för samarbeten kring Östersjöregionen.

Under stipendietiden omfattas inresande stipendiater av det relationsskapande nätverket SI Network for Future Global Leaders för att förbättra utbytet och kontakten med och mellan deltagarna. SI arbetar även med ett aktivt alumnnätverk för att ge tidigare stipendiater och bidragsmottagare möjlighet att fördjupa relationen till Sverige även efter programtiden.

Stipendier för utresande

Svenska studenter kan söka stipendier för studier utomlands.

Stipendier från SI

Svenska institutet erbjuder både individuella stipendier och möjligheter att söka stöd för institutionellt samarbete, främst för utbyte på universitets- och högskolenivå. Stipendier kan sökas för studier i Belgien och Polen. Klicka på respektive land för att läsa mer om de individuella stipendierna.

Svenska institutet erbjuder även stipendier för utresande till Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Vitryssland och Ukraina genom Visbyprogrammet.

Andra stipendier

Även för studier i Island, ItalienJapan, KinaMexikoThailand, Tjeckien och Tyskland erbjuds stipendier, men inte av Svenska institutet.

Stipendier för utresande svenskar inom North2North-programmet

North2north studentutbytesprogram erbjuder stipendier och avgiftsbefriade studieplatser till utresande studenter från Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet,  Umeå universitet och Stockholms universitet för vistelser under en eller två terminer på ett av partnerlärosätena i bl.a. Kanada och USA (Alaska).

I mån av budget erbjuds resebidrag även till akademisk och administrativ personal vid de svenska partnerlärosätena.

Läs mer om North2North.

Stipendier för inresande och svenskstuderande

Svenska institutet har termins- och läsårsstipendier för över 700 utländska studenter, doktorander och forskare. Dessa stipendiater finansieras inom ett antal olika program med fokus på olika länder och studieområden.

SI Study Scholarships (SISS) riktar sig till utvecklingsländer som Sverige har ett långsiktigt samarbete med och för övriga OECD/DAC-länder. Nästa reguljära utlysning för SISS öppnar i december 2016 för masterstudier med början hösten 2017.

Information om stipendieprogrammen och om hur man söker finns på SI:s engelska webbplats. Studyinsweden.se är en portal för information om studier i Sverige som riktar sig till utländska studenter och forskare. Vid frågor kontakta sischolarships(a)si.se

Svenska institutet erbjuder även bidrag och stipendier för studier i svenska språket och vistelse i Sverige. Läs mer på SI:s webbplats Svenska språket i världen.

Stipendier för samarbete i Östersjöregionen

Svenska institutet beviljar stipendier inom Visbyprogrammet – ett program som syftar till att främja en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar tillväxt och utveckling i Östersjöregionen och dess närområde (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland). Läs mer om Visbyprogrammet.

Bidrag för samarbete i Östersjöregionen

Svenska institutet ger ut bidrag för Östersjösamarbete inom två områden: projektinitiering och tredjelandssamverkan. Dessa kan sökas för samarbeten i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Vitryssland, Ukraina, Ryssland, Georgien och Moldavien. Projektfinansiering är tänkt att användas för att starta nya eller utvidga redan existerande samarbeten i Östersjöregionen. Tredjelandssamverkan är ett bidrag för svenska organisationer som vill söka medel för att samarbeta med länder utanför EU för att skala upp ett pågående eller kommande EU-projekt.

Creative Force

Creative Force är ett stödprogram som syftar till att främja yttrandefrihet, MR och demokrati genom kreativa projekt som arbetar med kultur och media som metod för förändring. Vi stöder svenska samarbetsprojekt genom delprogram i tre geografiska områden. Läs mer om Creative Force.

Relaterade sidor

 • Bilagor till Projektinitiering

  Hur söker ni? I PI-instruktionen finns nödvändig information om de krav som gäller för ansökan, utlysningens prioriteringar samt anvisningar om ansöknings- och bedömningsprocess. Vi rekommenderar att ni har kontakt med någon av handläggarna inom samarbete inom Östersjöregionen innan ni ...

 • Stipendier till Mexiko

  Mexikanska staten erbjuder just nu stipendier till svenska studenter. Mexican Government Scholarships for International Students Mexikanska staten erbjuder just nu två stipendier till svenska kandidat-, master- eller doktorand-studenter som vill studera i Mexiko en termin under ...

 • Stipendier för utresande svenskar inom North2north

  Studentutbytesprogram North2North  erbjuder stipendier och avgiftsbefriade studieplatser  för vistelser under en eller två terminer på ett av programmets partnerlärosäten i bl.a. Kanada och USA (Alaska). Stipendierna ges till utresande studenter från Luleå tekniska universitet (LTU), Mittuniversitetet ...

 • Alumnverksamhet

  Svenska institutet har till uppgift att skapa relationer, bygga nätverk och främja utbyten mellan Sverige och prioriterade länder. Svenska institutet erbjuder därför ett aktivt alumnnätverk för att fördjupa alumnernas relation till Sverige. SI:s alumnerbjudande Alla som mottagit stipendier ...

 • SI Network for Future Global Leaders

  Svenska institutet arbetar aktivt med SI Network for Future Global Leaders (NFGL) – ett nätverk som syftar till att bygga en stark och långvarig relation mellan Sverige och SI:s stipendiater. Medlemmarna i nätverket erbjuds möjlighet ...

 • Stipendier för utresande till USA

  Uppdatering maj 2017: Fonden har numera en egen hemsida, 1976fund.org, och hanteras numera av Sverige-Amerika Stiftelsen. 1976 års fond för personutbyte mellan Sverige och USA instiftades i samband med USA:s 200-årsjubileum och avser att ge bidrag till ...

 • Stipendier för utresande till Tyskland

  För Tyskland finns stipendieerbjudanden från Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) för påbyggnads-, doktorand- och postdoknivå. Erbjudandet omfattar även stipendier för universitetslärare och forskare, stipendier för tidigare DAAD-stipendiater, två olika sommarkursstipendier för språkstudier samt stipendier för studentgrupper. Ytterligare information ...

 • Stipendier för utresande till Tjeckien

  För Tjeckien finns sommarkursstipendier. Erbjudandet omfattar vanligtvis sommarkurser i tjeckiska i Brno, Olomouc och Podebrady. Vem kan söka? Stipendierna är främst avsedda för svenska universitets- och högskolestuderande med förkunskaper i tjeckiska. När hålls kurserna? Kurserna ...

 • Stipendier för utresande till Polen

  För Polen finns stipendier för påbyggnadsstudier vid College of Europe. Det går även att söka projektbidrag för samarbete i Östersjöregionen. Vid College of Europe i Natolin anordnas varje läsår ettåriga påbyggnadsutbildningar på högre akademisk nivå inom ...

 • Visbyprogrammet

  Visbyprogrammet är ett stipendieprogram som riktar sig till både svenska och utländska intressenter för samarbeten i  Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Programmet är en del av Svenska institutets Östersjösamarbete och bidrar till ...

 • Stipendier för utresande till Japan

  Stipendier för forskningsstudier i Japan. För Japan finns långtidsstipendier (1 ½ till 2 år). Långtidsstipendier avseende forskning i Japan under ett och ett halvt till två år. Den japanska regeringen erbjuder svenska studerande upp till ...

 • Stipendier för utresande till Island

  För Island finns läsårsstipendier. Läsårsstipendier Islands kultur- och utbildningsministerium erbjuder genom Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies läsårsstipendier till utländska studenter. Erbjudandet avser studier i landets språk vid Islands universitet. Stipendierna söks i internationell konkurrens. ...

 • Stipendier för utresande till Belgien

  För Belgien finns stipendier för påbyggnadsstudier vid College of Europe. College of Europe Vid College of Europe i Brugge anordnas varje läsår ettåriga påbyggnadsutbildningar för studerande och yngre yrkesverksamma på högre akademisk nivå inom juridik, ekonomi, statsvetenskap, ...

 • Tematiska partnerskap

  Under 2016 kommer en ny resultatstrategi för SI:s Östersjöverksamhet beslutas vilket gör att mer information om framtida verksamhet kommer hösten 2016. Om du funderar på att söka projektmedel rekommenderar vi dig projektstödet projektinitiering som är ...

 • Starta projekt i Östersjöregionen

  Utlysning för projektinitiering 2016-2017 är nu stängd. Beslut om beviljade projekt kommer i slutet av april 2017. Välkommen att söka stöd för att starta eller utvidga samarbeten som bidrar till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt ...

 • Creative Force

  Vi har nu beslutat om vilka ansökningar som får finansiering i årets andra (och sista) utlysning. Se listor över beviljade projekt per region nedan: Afrika och Mellanöstern & Nordafrika (MENA) Östra Europa & Turkiet Första ...