SI:s stipendier till sommarkurser i svenska för studenter

Ansökningsprocessen för sommarkurser

Information om sommarkurserna finns på vår webbplats. Där finns också länkar till kursarrangörerna med ansökningsblanketter och mer information.

Stipendieplatserna är endast avsedda för studerande i svenska vid universitet som ingår i
SI:s adressförteckning.

Varje universitet/institution får rangordna högst tre studerande. 225 institutioner på SI:s lista innebär att det är stor konkurrens om platserna. Räkna därför inte med mer än ett stipendium per institution.

Betalande sökande, utöver stipendieplatserna tas emot i mån av plats.

Ansökan om plats på sommarkurs

Varje institution får rangordna högst tre studerande, men räkna inte med mer än ett stipendium.

  • Ansökningshandlingar och formulär för rangordning finns att hämta på kursarrangörens webbplats.
  • I slutet av mars ska studenten mejla sin ansökan till kursarrangören. Den sökande ska bara ansöka till en kurs.
  • Du som svensklärare ska då även ha mejlat intyg om språknivå samt rangordning från institutionen över de max tre studenter som prioriteras för stipendium till kursarrangörerna (för de kurser som studenterna söker till).
  • Rangordning, men bara den, mejlas också till Viktor Hennius, viktor.hennius@si.se.

Antagning

SI och kursarrangörerna fördelar stipendieplatserna till de sökande studenterna enligt de rangordningar lärarna har skickat in. Vi undviker på så sätt dubbleringar och kan få bästa möjliga spridning avseende nationalitet och språkgrupp på kurserna. Om många söker samma kurs omplaceras stipendiesökande till annan kurs med samma språknivå, där plats finns.

Kursarrangören mejlar antagnings- och avslagsbrev till de sökande i början av maj.

Antagningsbreven är utformade så att de också kan användas som inbjudan för de deltagare som behöver visering. Viseringen för SI:s stipendiater ska vara gratis, om visum söks vid svensk ambassad eller svenskt konsulat.

För mer information kontakta:

Viktor Hennius