SI Baltic Sea Neighbourhood Programme

Representerar du en organisation inom offentlig, privat eller ideell sektor baserad i Sverige? Vill din organisation starta eller utvidga samarbeten som bidrar till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling i EU-länderna runt Östersjön och i EU:s östliga grannskap?
En bro över vatten

Ansökan stängd

Utlysningen gällande samarbetsprojekt stängde 15 februari 2024. Listor på beviljade projekt läggs upp på denna sida ca 3-4 månader efter sista ansökningsdatum.

Översikt

Vad är SI Baltic Sea Neighbourhood Programme?

SI Baltic Sea Neighbourhood Programme är ett program som finansierar projekt i vilka svenska organisationer arbetar med gränsöverskridande utmaningar och möjligheter tillsammans med organisationer från EU-länderna runt Östersjön och länder i EU:s Östliga partnerskap.

Det finns två olika typer av bidrag att söka inom programmet för samarbete i Östersjöregionen: såddfinansiering och samarbetsprojekt.

Såddfinansiering

Såddfinansiering syftar till att lägga grund för samarbete. Projekt kan till exempel använda såddfinansiering för att:

 • Förbereda ansökningar om ny finansiering (främst EU)
 • Utarbeta koncept och identifiera partners för framtida samarbete

Sökbart belopp: minst 100 000 kr och max. 400 000 kr
Projektperiod: 6 – 15 månader

Samarbetsprojekt

Finansiering av samarbetsprojekt i syfte att fördjupa och vidareutveckla samarbeten. Projekt kan till exempel:

 • Bygga nätverk och plattformar
 • Utveckla och testa modeller och metoder
 • Ge input till policy och strategi
 • Bygga/sprida kunskap och kompetens

Detta är större projekt som ska bidra till fördjupat, långsiktigt samarbete.

Sökbart belopp: minst 500 000 kr och max. 1 000 000 kr
Projektperiod: 12 – 24 månader

Vem kan söka?

 • En juridisk person baserad i Sverige måste vara huvudsökande och ansvarig för projektets genomförande och redovisning.
 • Ett partnerskap ska omfatta aktörer (juridiska personer) i minst tre av programmets kärnländer (inklusive svensk huvudsökande).
 • Huvudsökande och partnerorganisationer kan till exempel utgöras av:
  • Enskilda organisationer, stiftelser
  • Kommuner, regioner, länsstyrelser, statliga myndigheter
  • Lärosäten och forskningsinstitut
  • Mellanstatliga organisationer
  • Företag
  • Näringslivets branschorganisationer

Vilka länder ingår i programmet?

13 länder från Östersjöregionen och EU:s Östliga partnerskap ingår i SI Baltic Sea Neighbourhood Programme. Följande länder kan ingå i partnerskapet:

 • Kärnländer inom EU: Estland, Lettland, Litauen och Polen
 • Kärnländer utanför EU: Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien och Ukraina
 • Tilläggsländer: Danmark, Finland och Tyskland

Mer information om landsammansättning beskrivs i instruktionen som läggs ut i samband med en öppen utlysning.

 

Hur du ansöker

FAQ

Kontakt:

Om du har frågor – maila oss! balticseaneighbourhood@si.se

Svar på de flesta frågor går att hitta i utlysningens instruktion som du hittar under steg 2 i beskrivningen av ansökningsprocessen.