Kategori: Agenda 2030

Denna vecka satte SI Leader Lab igång, med 90 unga ledare från civilsamhället i 21 länder. Nytt för i år är att deltagarna arbetar för mål 16 inom Agenda 2030 – fredliga och inkluderande samhällen. Vi är även glada att vi i år har deltagare från Armenien, Belarus, Georgien, Moldavien och Ukraina.
Kvinnor och män som medverkar i ett online möte.