Category: Agenda 2030

SI genomför sedan 2020 SI Public Sector Innovation Programme i samarbete med universitet och högskolor. Nu har SI beviljat nytt stöd till åtta  utbildningsprogram som riktar sig till tjänstemän och förtroendevalda i offentlig sektor i ett tjugotal länder. Syftet är att utbilda personer som kan bidra till innovation och förnyelse i offentlig sektor och stödja genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.   
Grafisk bild med texten Sustainable Development Goals