Kategori: Agenda 2030

Svenska institutet vill bidra till en demokratisk och hållbar global utveckling och inleder nu ett samarbete med kulturorganisationen Selam. I år startar projektet ”Connecting Global Cultural Agents for Change” som SI stöttar.
En gruppbild av män och kvinnor som samarbetar med kulturorganisationen Selam.