Världstoalettdagen lyfter på locket

Sanitetsfrågor förtjänar större uppmärksamhet. Dålig sanitet påverkar hälsa, miljö, jämställdhet och social utveckling. Världstoalettdagen är ett sätt att främja internationella gränsöverskridande samarbeten i sanitetsfrågor. Idag saknar cirka 2,5 miljarder människor i världen tillgång till toalett. …

Nyheter. Kategori: Östersjösamarbete: sida 4/5

1 2 3 4 5