Så arbetar Svenska institutet med kultur

SI har sedan starten 1945 haft kultur som arbetsområde. Vi har i uppdrag av regeringen att främja internationella samarbeten inom kulturområdet tillsammans med organisationer och individer både i Sverige och utomlands.
Den belarusiske poeten Dmitrij Strotsev står på en teaterscen med en bok i handen och reciterar en dikt, i bakgruden ser man en kvinnlig violinist.

Vi arbetar brett: det kan handla om att ge bidrag till projekt där kultur fungerar som en motor för samhällsförändring eller att skapa mötesplatser och göra svensk kultur synlig för en global publik tillsammans med svenska ambassader och konsulat. Sammantaget skapar olika kulturella och kreativa uttryck även en samtida bild av Sverige.

– Kulturen är viktig för bilden av Sverige och bidrar till att göra omvärlden nyfiken på vårt land. Utan kultur blir Sverigebilden platt. Kultur kan också ge människor möjlighet att engagera sig i och uppmärksamma frågor som är tabu i vissa länder och kan på så sätt stärka förändringsaktörer, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för SI.

Här följer några exempel på hur vi arbetar med olika former av kultur:

Swedish Art moment

Swedish Art Moment är det nya samlingsnamnet på SI:s erbjudande inom hela kulturområdet. Initiativet lyfter allt från svenska musikframgångar och litteratur och film som gjort avtryck till nycirkus och samtidskonst. Arbetet sker tillsammans med ambassader, svenska myndigheter inom kulturområdet och olika branschorganisationer samt i förankring med lokala partners.

Swedish Art Moment planerar tillsammans med Sveriges ambassad i Ottawa att genomföra programverksamhet under den stora nordiska kultursatsningen Nordic Bridges i Kanada i år.

Det bästa från det svenska filmåret

Svensk film är sedan länge en uppskattad del i det långsiktiga relationsskapandet mellan Sverige och andra länder. I samarbete med Svenska Filminstitutet (SFI) sammanställer SI årligen ett kvalitetsurval av tiotalet svenska aktuella långfilmer och dokumentärer, en sorts ”best of Swedish Cinema”. Filmerna används av svenska ambassader och konsulat vid lokala filmfestivaler och andra filmrelaterade evenemang, ofta tillsammans med ett tillhörande informationsmaterial och med närvaro av filmskaparna – digitalt eller på plats.

Syftet är att förmedla olika bilder av Sverige, främja svensk filmbransch och att öka kännedomen om svensk film. Filmerna översätts och textas till de större världsspråken för att nå en icke engelsktalande publik. Ett stort antal utlandsmyndigheter arbetar varje år med filmpaketet och störst genomslag nås på andra språk än engelska, till exempel i bortre Asien, Latinamerika eller Balkanländerna.

Svensk litteratur hittar ut i världen

Intresset för svensk litteratur är stort. Sverige har till exempel varit temaland vid ett antal internationella bokmässor på senare tid, däribland bokmässan i polska Krakow och FILBo i Bogotá, Colombia. Tillsammans med Statens Kulturråd tar SI fram ett övergripande kommunikationsmaterial om svensk litteratur och litteraturbransch för svenska ambassader och konsulat som vill genomföra aktiviteter kopplade till litteratur. Det nya materialet kompletterar de som redan idag finns tillgängliga på sharingsweden.se.

Under pandemiåren 2020 och 2021 har Bok & Bibliotek, Statens Kulturråd och SI gjort delar av bokmässans seminarieprogram tillgängligt för internationella målgrupper i digitala kanaler. På så sätt kan svensk litteratur spridas till nya läsare runt om i världen.

Precis som i fallet med kultur i allmänhet har litteraturen mycket att erbjuda även inom biståndssamarbetet, och SI fortsätter att initiera samarbeten mellan svenska och utländska litteraturaktörer för att främja demokrati och mänskliga rättigheter.

Även intresset för svensk barnlitteratur är stort. Utställningen A tribute to children’s books visades av många ambassader 2021 och är hittills översatt till tio språk. 2020 uppmärksammar vi två födelsedagsjubilarer med utställningsmaterial: Alfons Åberg som blir 50 år och Almapriset (Astrid Lindgren Memorial Award) som instiftades för 20 år sedan. Genom att berätta om Almapriset hoppas vi skapa nya samarbeten inom den internationella barnboksvärlden, eftersom ”Bra litteratur ger barnet en plats i världen, och världen en plats i barnet, för att låna Astrid Lindgrens ord.

Sveriges kulturhus mitt i Paris

Svenska institutet i Paris är Sveriges enda kulturhus utomlands och sedan 1971 en mötesplats för svensk-franska och internationella kultursamarbeten. Huset är beläget i ett stadspalats mitt i centrala Paris och erbjuder omkring 100 000 besökare varje år ett rikt utbud av svensk kultur: konst, design, foto, litteratur, musik och film.

I samarbete med Nationalmuseum visas en permanent konstsamling med verk ur den så kallade Tessinsamlingen. Trädgården används flitigt till allt från utomhusbio, konserter, publika samtal och modevisningar till traditionsenligt midsommarfirande. I huset finns även sex gästbostäder för svenska kulturarbetare och forskare. Över 250 elever i veckan läser svenska vid kulturhuset, ett uttryck för ett starkt sverigeintresse.

Några av de mest välbesökta och omtalade utställningarna är den stora Hilma af Klint-retrospektiven, som Svenska institutet gjorde i samarbete med Centre Georges-Pompidou redan 2008 och Bigert & Bergströms Solar Egg 2017.

I år visas bland annat LONGING. Woven strands. Woven stories. Ett initiativ av SI som tillsammans med Konsthantverkscentrum vill främja internationellt utbyte inom textilkonst. Under september, den stora design- och modemånaden i Paris, fylls huset av arkitektur, möbler, inredning och modevarumärken i samarbete med Swedish Design Movement.

SI + Dramaten = sant

När de folkliga protesterna i Belarus möttes med våld i augusti 2020 inledde SI och Dramaten ett samarbete för att stötta och öka utbytet med det lokala teaterlivet i Minsk. Vi har därefter varit medarrangörer till två evenemang som båda skildrar hur det är att leva i ett land som kämpar för demokratisering. I oktober 2020 framfördes pjäsen Sista droppen. Belarus(sia) på Dramaten i närvaro av författaren Andrej Kurejtjyk och utrikesminister Ann Linde.

Hösten 2021 bjöd SI och Dramaten in poeten Dmitrij Strotsev för att skriva en pjäs baserad på diktsamlingen Belarus omkullkastat. Den uppfördes både i Stockholm och i Göteborg.

Kreativ kraft för demokrati och mänskliga rättigheter

Creative Force finansierar internationella projekt som genom kultur och media vill åstadkomma positiv förändring. Programmet riktar sig till länder där demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet brister och finns för närvarande i 30 länder. Stödet går till svenska organisationer som i sin tur genomför projekten med internationella samarbetspartners. En förutsättning för att projekten ska lyckas är att det finns en förståelse för de lokala förutsättningarna.

2021 finansierade Creative Force bland mycket annat ett kulturarvsprojekt i Kenya som syftar till att förhindra att traditionell musik och lokala musikinstrument försvinner i glömska. På museet Bomas i Nairobi kan besökarna tack vare den svenska innovationen The Samplebar både lyssna på utdöende musik och digitalt spela på äldre instrument. Genom sin uppfinning The Samplebar utforskar Håkan Lidbo skärningspunkten mellan musik, konst, vetenskap, spel, teknik och samhälle. Projektet har uppmärksammats av UNESCO.

Digitala kanaler med 3,6 miljoner följare

SI ansvarar för Sveriges officiella webbplats på engelska, sweden.se, och kommunicerar även på arabiska och ryska i digitala kanaler. Vi finns på bland annat Facebook, Twitter och Instagram. Där berättar vi löpande om Sverige ur olika aspekter, varav inlägg om svensk kultur är ett återkommande och viktigt inslag. Genom digital kommunikation och tack vare 3,6 miljoner följare har vi goda möjligheter att både väcka intresse och öka kunskapen om såväl litteratur, musik och arkitektur som svenska traditioner och kulturella företeelser.

Sedan 2020 producerar SI ett digitalt nationaldagsfirande. 2021 medverkade bland andra artisterna José González, LÉON och Amason samt Cullbergbaletten. Det digitala kommunikationsmaterialet National Day 2021 – celebrate with Sweden! blev det mest spridda under året, med 14,2 miljoner visningar.

Lärare och studenter är kulturförmedlare

Musik, litteratur och film är inte sällan startskottet för att vilja lära sig ett nytt språk. Tillgången till det nya språket fördjupar sedan i sin tur ofta intresset för och kunskapen om landet i fråga. Både lärare och studenter fungerar därmed som ett slags kulturförmedlare.

SI stödjer de cirka 620 lärare som undervisar i svenska på högskolenivå vid sammantaget 223 institutioner i 37 länder. Varje år studerar minst 35 000 studenter svenska eller Sverigestudier. Via lärarkonferenser och nyhetsbrev till institutioner och svensklärare tipsar vi om gästföreläsningar, studieresor och evenemang och vi kan ge bidrag till.

Historiska museets digitala visningar av sin vikingautställning är ett erbjudande som har använts flitigt i svenskundervisningen. Författarträffar är ett annat populärt inslag: i höstas föreläste till exempel regissören och manusförfattaren Amanda Kernell online vid University of British Columbia i Vancouver i Kanada. I år får Borgafjäll i Dorotea kommun besök av 18 tyska studenter som bland annat kommer att träffa serieskaparen Mats Jonsson.