Category: Covid19

Antalet artiklar om Sverige är lägre i alla länder under denna period jämfört med den förra. Rapporteringen om Sverige och coronapandemin har minskat i de flesta länder och utgör en liten andel av den totala rapporteringen om Sverige.