Category: Covid19

Den senaste perioden har det publicerats fler artiklar om Sverige i alla länder förutom i Finland jämfört med föregående period. Rapporteringen av Sveriges hantering av coronapandemin har minskat, även om gränsfrågorna fortsatt är i fokus i Norden.
Graf som visar antal artiklar publicerade om Sverige generellt