Category: Covid19

De senaste veckorna anas ett ökat medialt intresse för Sverige i flera av de länder som Svenska institutet följer, däribland Finland, Danmark, Norge, Ungern, Storbritannien, USA, Frankrike och Spanien. Tonaliteten i rapporteringen har under perioden varit neutral till negativ och det förekommer mer negativ rapportering än under föregående period.
Antal artiklar publicerade om Sverige generellt under perioden 14 oktober – 3 november respektive 4 – 25 november i de nyhetsmedier som SI följer, där Sverige nämns i rubrik eller ingress.