Svenskan i världen

Svenska institutet stödjer svenskundervisning vid universitet och högskolor utanför Sverige. Här finns information och tips för dig som jobbar som svensklärare eller studerar svenska.
Läs mer om SI:s stöd
Foto: Evelina Ytterbom

Svenskundervisning vid universitet och högskolor utanför Sverige

Läs mer om “Hitta kontaktpersoner och adresser”

Hitta kontaktpersoner och adresser

Läs mer om “Vill du bjuda in en gästföreläsare?”

Vill du bjuda in en gästföreläsare?

Du som är svensklärare och SI:s kontaktperson vid lärosäten med svenskundervisning i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ukraina eller Centret för svenska studier i Belarus kan söka bidrag för gästföreläsningar, studieresor, projekt och evenemang. Välkommen med din ansökan senast den 7 juni!
204
Svenskan i världen
204 institutioner vid universitet och högskolor i 36 länder erbjuder svenskundervisning. Drygt 30 000 studenter läser svenska och Sverigestudier varje läsår.
4100
Stort intresse för svenska språket i Tyskland
Drygt 4 100 studenter pluggade svenska på universitet i Tyskland under läsåret 2021/2022.

Kontakta oss