Vi gör det möjligt!

Målet med vår verksamhet är att sätta vårt land på kartan och bygga goda relationer med individer, organisationer och andra länder. Störst nytta gör vi när vi skapar utrymme för att främja svenska intressen och möjliggör en positiv utveckling, både här hemma och globalt.

Vår verksamhet skapar långsiktig effekt Vår verksamhet skapar långsiktig effekt